Pratęsta atranka į projektą, skirtą pasirengti mokykloms dirbti su naujomis ugdymo programomis

Iki š. m. liepos 20 d. pratęstas paraiškų į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą, drauge su Nacionaline švietimo agentūra įgyvendinamą, Europos Komisijos ir Britų Tarybos remiamą dvejų metų (2020–2022 m.) trukmės projektą „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ priėmimas.

Projekto tikslas – pasirengti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui, ypač daug dėmesio skiriant mokyklų vadovams. Projekto veiklomis siekiama keisti bendrojo ugdymo mokyklos vadovavimo modelį perkeliant prioritetą nuo infrastuktūros valdymo į ugdymo turinio vadybą.

Projekto metu vyks mokymai. Konsultuojant ES ekspertams, bus rengiamos mokymo programos, sukurtas ir išbandytas naujo ugdymo turinio diegimo vadybos stebėsenos modelis ir įsivertinimo įrankiai, kuriais vėliau galės pasinaudoti visi Lietuvos mokyklų vadovai. Per pirmuosius projekto metus parengti mokymo ir mokymosi lyderiai antraisiais projekto metais rengs ir ugdys gausesnį mokymo ir mokymosi lyderių būrį.

REIKALAVIMAI PARAIŠKŲ TEIKĖJAMS:

  1. Įsipareigojimas dalyvauti mokymuose ir suplanuotose veiklose pirmaisiais (2020–2021 m.) ir antraisiais (2021–2022 m.) projekto įgyvendinimo metais.
  2. Įsipareigojimas pasibaigus projektui konsultuoti kitus mokyklų vadovus įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.
  3. Anglų kalbos mokėjimas (ne žemesnis kaip B2 lygis).

REIKIAMI DOKUMENTAI:

  1. Prašymas dalyvauti projekte.
  2. Pretendento CV ir motyvacinis laiškas dėl dalyvavimo projekte.

CV prašytume nurodyti rengtų (dalyvaujant rengime) ir (ar) dėstytų mokymo programų skaičių. Nurodykite kiekvienos programos rengimo metus, auditoriją, kuriai jos skirtos, ir lygmenį (tarptautinis, nacionalinis, regiono ar mokyklos).

  1. Dokumentas, patvirtinantis anglų kalbos mokėjimo lygį.
  2. Savivaldybės, Švietimo skyriaus ar Švietimo centro rekomendacija (tai ne prievolė, bet privalumas).

PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS:

Jūsų paraiškų laukiame nuo 2020 m. liepos 1 d. iki liepos 20 d.

Skenuotus dokumentus prašome siųsti šiuo el. paštu migla.pinkeviciene@nsa.smm.lt.

KANDIDATŲ ATRANKA:

Atranka vyks iki 2020 m. liepos 31 d. Atrankos kriterijus atitikę paraiškų teikėjai bus informuoti asmeniškai.

TRUMPAI APIE PROJEKTO EIGĄ:

Pirmaisiais projekto metais kviečiami dalyvauti 30 švietimo specialistų (20 mokyklų vadovų, 5 mokyklų vadovų pavaduotojai, 5 kitų švietimo sričių specialistai: pedagogų rengimo centrų specialistai, tyrėjai ir pan.). Jie dalyvaus aštuoniuose kas mėnesį rengiamuose dviejų dienų trukmės mokymuose, – mokysis mokymo ir mokymosi lyderystės, taikyti jos metodus, padėsiančius mokyklos darbuotojams įgyvendinti naująjį ugdymo turinį, drauge su tarptautiniais ekspertais rengs mokomosios medžiagos paketą, kuriuo vėliau bus galima naudotis visose Lietuvos mokyklose. Atrinkti specialistai mokysis, kaip kurti savo mokyklose strateginę viziją ir kryptį, kaip vadovauti ir valdyti pokyčius, planuoti, vykdyti stebėseną ir atlikti vertinimą, rengti kitus švietimo specialistus tapti mokymo ir mokymosi  lyderiais. Atrinkta grupė dalyvaus savaitės trukmės mokomojoje išvykoje į Velsą (Jungtinė Karalystė). Velse lankysis mokyklose ir kitose švietimo sistemos institucijose, susipažins su jų veikla (Pastaba: dėl situacijos, susijusios su koronavirusu (COVID-19), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Karalystės Sveikatos ministerijų rekomendacijas dėl tarptautinių kelionių ir renginių organizavimo, galimi tam tikri organizaciniai pakeitimai).

Atrinktosios projekto dalyvių grupės nariai, per pirmuosius projekto metus meistriškai įvaldę mokymo ir mokymosi lyderystės ir fasilitavimo (vadovavimo) gebėjimus, antraisiais metais rengs kitus mokyklų vadovus.

Kviečiame teikti paraiškas tuos mokyklų vadovus, kurie priims iššūkį, tvirtai apsispręs ir galės įsipareigoti dalyvauti profesinio tobulinimo programoje, siekdami visos Lietuvos švietimui svarbių tikslų, pasikliauti savo mokyklų kolegomis, gauti savo savivaldybių paramą, nes per dvejus projekto įgyvendinimo metus tokiam įsipareigojimui reikės skirti nemažai laiko: per pirmuosius metus – 16 dienų mokymams, savaitės mokymo išvykai į Velsą, per antruosius metus – apytikriai 15–20 dienų kitų vadovų mokymui.

Plačiau apie projektą – tinklapio MOKYKLA2030.LT skiltyje MOKYKLŲ VADOVAMS.