Rugsėjį – konsultacijos su mokyklomis dėl atnaujinamų BP

Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo darbuose rugsėjo mėnesį bus pradedamas naujas etapas – BP atnaujintojų konsultacijos su mokyklomis.

Konsultacijų tikslas – pristatyti ir kartu apžvelgti pirminius programų projektus, kuriuos planuojama parengti rugsėjo pradžioje.

Daugiau informacijos apie mokyklų pasirinkimą bei apie turinį, kuris bus bandomas, bus paskelbta mėnesio eigoje.  

Tai bus ne pirmas kartas, kai mokytojai ir mokslininkai pristato tarpinius rezultatus – liepos mėnesį vyko atskirų ugdymo sričių atnaujintojų susitikimai su mokytojų asociacijų atstovais ir savivaldybių mokytojų metodinių būrelių pirmininkais. Jų metu pateikti ugdymo sričių tikslai, uždaviniai, pasiekimų sritys, pasiekimai bei mokymosi turinio planai.

Nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio programos bus bandomos atrinktose mokyklose, o įgyvendinimo pradžia – 2022–2023 mokslo metai.

Kompetencijų raidos aprašų rengėjai birželio mėnesį jau pateikė pirmąsias šešių kompetencijų bei Vaiko raidos aprašų versijas. Juos rasite čia, o argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl aprašų galima siųsti elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt.

Visą informaciją ir naujienas apie BP atnaujinimą galima rasti internetinėje svetainėje MOKYKLA2030.LT.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo