SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (LIEPOS 21-28 D.)

  • Toliau vyksta nuolatiniai susitikimai tarp Bendrųjų programų atnaujinimo grupių, kurių tikslas – užtikrinti ugdymo sričių tarpusavio dermę. Per praėjusią savaitę įvyko 5 tokie susitikimai.
  • Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Kompetencijų raidos aprašų, kuriuos rasite čia. Visus pasiūlymus siųsti iki rugpjūčio 20 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo