SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (LIEPOS 21-28 D.)

Toliau vyksta nuolatiniai susitikimai tarp Bendrųjų programų atnaujinimo grupių, kurių tikslas – užtikrinti ugdymo sričių tarpusavio dermę. Per praėjusią savaitę įvyko 5 tokie susitikimai. Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Kompetencijų raidos aprašų, kuriuos rasite čia. Visus pasiūlymus siųsti iki rugpjūčio 20 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt. Finansuojama iš […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (LIEPOS 14-21 D.)

Užbaigtas Bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatymo ciklas (14 pristatymų) mokytojų asociacijoms ir metodinių būrelių pirmininkams. Praėjusią savaitę įvyko aštuoni pristatymai – du pradinio ugdymo programų ir šeši pagrindinio. Pradinio ugdymo mokytojams pristatyti matematikos, socialinio, gamtamokslinio, technologinio, meninio, dorinio, sveikatos ir fizinio ugdymo sričių atnaujinimo darbai. Pagrindinio ugdymo –  socialinio, meninio, informatikos ugdymo sritys ir lietuvių kalbos […]

Pratęsta atranka į projektą, skirtą pasirengti mokykloms dirbti su naujomis ugdymo programomis

Iki š. m. liepos 20 d. pratęstas paraiškų į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą, drauge su Nacionaline švietimo agentūra įgyvendinamą, Europos Komisijos ir Britų Tarybos remiamą dvejų metų (2020–2022 m.) trukmės projektą „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ priėmimas. Projekto tikslas – pasirengti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui, ypač daug dėmesio skiriant mokyklų […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (LIEPOS 7-14 D.)

• Tęsiamas Bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatymo ciklas mokytojų asociacijoms ir metodinių būrelių pirmininkams. Įvyko 11 pristatymų: pradinio, gamtamokslinio, sveikatos ir fizinio, matematinio, informatikos, technologinio, meninio ir socialinio ugdymo sričių bei tautinių mažumų gimtųjų kalbų, lietuvių kalbos ir literatūros bendrųjų programų. Pristatomi ugdymo srities tikslai, uždaviniai, pasiekimų sritys ir pasiekimai, mokymosi turinio planas. Pristatymus organizuoja Kvalifikacijos […]

Atrinktos savivaldybės pagalbai diegti atnaujintą turinį

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklą „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“, birželio mėnesį kvietėme savivaldybes dalyvauti atrankoje talkinti ekspertų grupei rengiant rekomendacijas savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. Darbui projekte atrinktos Alytaus, Druskininkų, Kazlų Rūdos, Panevėžio rajono ir Prienų rajono savivaldybės. Paraiškas […]

LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS BENDROSIOS PROGRAMOS ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAS

Maloniai kviečiame Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Klaipėdos Litorinos mokyklos, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, Lietuvos surdopedagogų asociacijos atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti nuotoliniame bendrosios programos atnaujinimo (projekto) darbų pristatyme, kuris vyks liepos 16 d. 14.00–15.00 val. Renginyje bus pristatyti dalyko tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Dalyviams, užpildžiusiems […]

UŽSIENIO KALBŲ (ANGLŲ, PRANCŪZŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ) BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAS

Maloniai kviečiame užsienio kalbų mokytojų metodinių būrelių pirmininkus ir užsienio kalbų mokytojų asociacijų atstovus dalyvauti nuotoliniame užsienio kalbų bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 16 d. 9.00–10.30 val. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Dalyviams, užpildžiusiems registracijos anketą, prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu likus 1 […]

MENINIO UGDYMO IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAI

Liepos 13 d. 11.00–12.30 val. maloniai kviečiame meninio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkus,  asociacijų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti meninio ugdymo dalykų (dailės, muzikos, šokio, teatro) bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme „Zoomׅ“ platformoje. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Užpildžiusiems registracijos anketą dalyviams prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu likus 1 val. […]

INFORMATIKOS BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAS

Kviečiame savivaldybių informatikos (informacinių technologijų) mokytojų metodinių būrelių pirmininkus, Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos atstovus dalyvauti nuotoliniame bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 14 d. 14.00–14.45 val. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Dalyviams, užpildžiusiems registracijos anketą, prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu, likus 1 val. iki […]

MATEMATIKOS, TECHNOLOGINIO UGDYMO, TAUTINIŲ MAŽUMŲ GIMTOSIOS KALBOS BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ NUOTOLINIAI PRISTATYMAI

Maloniai kviečiame dalyvauti nuotoliniuose bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatymuose, kurie vyks liepos 10 d. Renginiuose bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Dalyviams, užpildžiusiems registracijos anketą, prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu, likus 1 val. iki renginio pradžios. 9.00–10.00 val. tautinių mažumų gimtosios kalbos metodinių būrelių pirmininkams ir mokytojų asociacijų atstovams, registruotis. […]