SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (SPALIO 13-20 D.)

Pateikti papildyti Bendrųjų programų (BP) projektai. Argumentuotus pasiūlymus papildymams teikė įvairūs socialiniai partneriai, dalykų mokytojų asociacijos ir kt. Visus BP projektus galite rasti čia. Istorijos BP atnaujintojai susitiko su Anykščių ir Alytaus miesto ir rajono istorijos mokytojais. Susitikimų metu pristatytas istorijos BP projektas, diskutuota su mokytojais, tartasi dėl atnaujinamo mokymosi turinio bei aktualių temų įtraukimo […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (SPALIO 6-13 D.)

Kviečiame naudotis nauju Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) infografiku! Jame rasite svarbiausią informaciją apie atnaujinimo procesus, sąvokų paaiškinimus, eigos laiko juostą bei ką reikėtų žinoti konkrečioms tikslinėms grupėms. Infografikas >>>> Spalio 6 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete vyko socialinio ugdymo pradinio, istorijos, pilietinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) atnaujintojų ir Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos atstovų bei mokytojų […]

GERA NAUJIENA: PARENGTAS UTA INFOGRAFIKAS!

Kviečiame naudotis nauju Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) infografiku! Jame rasite svarbiausią informaciją apie atnaujinimo procesus, sąvokų paaiškinimus, eigos laiko juostą bei ką reikėtų žinoti konkrečioms tikslinėms grupėms. O esančios interaktyvios nuorodos leis rasti dar daugiau naudingos informacijos apie rūpimus klausimus. Esant poreikiui, infografiką galite panaudoti lankstinukų spausdinimui. Kylant klausimams dėl turinio atnaujinimo – kreipkitės elektroniniu […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (RUGSĖJO 29 D. – SPALIO 6 D.)

Spalio 2-3 dienomis Nacionalinėje švietimo agentūroje (NŠA) vykusiame renginyje „Bendrajam ugdymui aktualios švietimo filosofijos idėjos“ Lietuvos mokslininkai, filosofai, švietimo strategai ir praktikai diskutavo, kokios tendencijos ir įtampos matomos Lietuvos švietimo lauke ir kaip galima būtų į jas reaguoti remiantis filosofijos idėjomis ir įžvalgomis. Daugiau informacijos >>>> Rugsėjo 30 d. vyko susitikimas su projekto „Skaitmeninio ugdymo […]

Mokslininkai aptarė švietimo filosofijos idėjas

„Pasaulis kinta – kaip galėtume planuoti ugdymo turinį ateičiai?“ – tokiu klausimu Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė dr. Jolanta Urbanovič pradėjo dvi dienas trukusią apskritojo stalo diskusiją „Bendrajam ugdymui aktualios švietimo filosofijos idėjos“. Spalio 2-3 dienomis Nacionalinėje švietimo agentūroje (NŠA) vykusiame renginyje Lietuvos mokslininkai, filosofai, švietimo strategai ir praktikai diskutavo, kokios tendencijos ir įtampos matomos […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (RUGSĖJO 22-29 D.)

Rugsėjo 22 d. įvyko bendrųjų programų atnaujinimo lietuvių gestų kalbos grupės ir Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos atstovų nuotolinis susitikimas, kuriame buvo aptarti atnaujinamo lietuvių gestų kalbos mokymosi turinio klausimai, gestų kalbos mokytojų teikti pasiūlymai. Rugsėjo 23-24 dienomis vyko Europos komisijos, ŠMSM ir NŠA organizuota virtuali konsultacija „Lithuania Peer Counselling. Assessment Competences“. Dalyviai susipažino su […]

UTA eiga aptarta su savivaldybių atstovais

Rugsėjo 24 d. nuotoliniu būdu įvyko Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) informacinis renginys, skirtas savivaldybių švietimo padalinių vadovams, specialistams, atsakingiems už UTA įgyvendinimą savivaldybėse bei Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos atstovams. Susitikimo metu buvo apžvelgta UTA eiga, pristatyti atlikti, einamieji bei planuojami Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo darbai. Taip pat aptarti kiti aspektai, susiję su savivaldybių ir […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (RUGSĖJO 15-22 D.)

Rugsėjo 15 d. įvyko Bendrųjų programų atnaujinimo fizikos grupės susitikimas su Lietuvos fizikų draugijos atstovais, Vilniaus universiteto mokslininkais. Susitikime aptarti atnaujinamo fizikos mokymosi turinio, jo nagrinėjimo tam tikrose klasėse tikslingumo ir sąvokų vartojimo klausimai. Susitarta, kad mokslininkai ir ateityje nagrinės gamtamokslinio ugdymo programos projektą ir teiks siūlymų jam tobulinti. Rugsėjo 22 d. vyko susitikimas su […]

Svarbiausi savaitės įvykiai (rugsėjo 8-15 d.)

Rugsėjo 8 d. įvyko Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) vadovų ir NŠA atstovų nuotolinis susitikimas, kuriame buvo aptartos lietuvių gestų kalbos bendrosios programos rengimo aktualijos, LKD teikti pasiūlymai, diskutuota kitais aktualiais kurčiųjų ugdymo klausimais. Rugsėjo 9 d. įvyko nuotolinis susitikimas su polonistų asociacijos atstovais, kuriame buvo svarstomi kalbinio ir literatūrinio ugdymo modeliai atnaujintoje lenkų gimtosios kalbos […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (RUGSĖJO 1-8 D.)

Baigėsi informacinių vaizdo konferencijų ciklas dalykų mokytojams, kurių metu pristatyti Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, nuotolinio mokymo patirtys bei Bendrųjų programų projektai. Renginiuose dalyvavo apie 4,6 tūkst. šalies mokytojų. Pirmines bendrųjų programų versijas rasite čia. Susitikimų vaizdo įrašus bei pateiktą medžiagą galite rasti skiltyje INFORMACIJA SOCIALINIAMS PARTNERIAMS. Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus […]