UTA eiga aptarta su savivaldybių atstovais

Rugsėjo 24 d. nuotoliniu būdu įvyko Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) informacinis renginys, skirtas savivaldybių švietimo padalinių vadovams, specialistams, atsakingiems už UTA įgyvendinimą savivaldybėse bei Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos atstovams. Susitikimo metu buvo apžvelgta UTA eiga, pristatyti atlikti, einamieji bei planuojami Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo darbai. Taip pat aptarti kiti aspektai, susiję su savivaldybių ir […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (RUGSĖJO 15-22 D.)

Rugsėjo 15 d. įvyko Bendrųjų programų atnaujinimo fizikos grupės susitikimas su Lietuvos fizikų draugijos atstovais, Vilniaus universiteto mokslininkais. Susitikime aptarti atnaujinamo fizikos mokymosi turinio, jo nagrinėjimo tam tikrose klasėse tikslingumo ir sąvokų vartojimo klausimai. Susitarta, kad mokslininkai ir ateityje nagrinės gamtamokslinio ugdymo programos projektą ir teiks siūlymų jam tobulinti. Rugsėjo 22 d. vyko susitikimas su […]

Svarbiausi savaitės įvykiai (rugsėjo 8-15 d.)

Rugsėjo 8 d. įvyko Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) vadovų ir NŠA atstovų nuotolinis susitikimas, kuriame buvo aptartos lietuvių gestų kalbos bendrosios programos rengimo aktualijos, LKD teikti pasiūlymai, diskutuota kitais aktualiais kurčiųjų ugdymo klausimais. Rugsėjo 9 d. įvyko nuotolinis susitikimas su polonistų asociacijos atstovais, kuriame buvo svarstomi kalbinio ir literatūrinio ugdymo modeliai atnaujintoje lenkų gimtosios kalbos […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (RUGSĖJO 1-8 D.)

Baigėsi informacinių vaizdo konferencijų ciklas dalykų mokytojams, kurių metu pristatyti Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, nuotolinio mokymo patirtys bei Bendrųjų programų projektai. Renginiuose dalyvavo apie 4,6 tūkst. šalies mokytojų. Pirmines bendrųjų programų versijas rasite čia. Susitikimų vaizdo įrašus bei pateiktą medžiagą galite rasti skiltyje INFORMACIJA SOCIALINIAMS PARTNERIAMS. Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus […]

Priimami pasiūlymai dėl BP projektų

Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Bendrųjų programų projektų. Pirmines bendrųjų programų versijas rasite čia. Visus pasiūlymus siųskite iki rugsėjo 30 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt. Primename, jog atnaujinamų bendrųjų programų projektai buvo pristatyti rugpjūčio 24 d. – rugsėjo 4 d. vykusių informacinių vaizdo konferencijų mokytojams metu. Susitikimų vaizdo […]

IEŠKOMAS PROJEKTO METODININKAS

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia darbuotojų paiešką projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 2.1.1 veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą ugdymo turinį“ metodininko pareigoms eiti (0,5 etato, koef. 7,25 už 1 etatinį vienetą), 24 mėn. terminuota darbo sutartis. Pareigybės aprašymą rasite čia. Prašome siųsti gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu adresu giedre.daugirdiene@nsa.smm.lt  iki 2020 m. rugsėjo 4 […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (RUGPJŪČIO 25 D. – RUGSĖJO 1 D.)

Svetainėje MOKYKLA 2030 paskelbti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų darbiniai projektai. Juos rasite čia. Įvyko 12 informacinių vaizdo konferencijų dalykų mokytojams. Jose dalyvavo apie 2,5 tūkst. mokytojų. Konferencijų metu pristatytas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, nuotolinio mokymo patirtis, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų darbiniai projektai. Susitikimų medžiagą rasite skiltyje INFORMACIJA SOCIALINIAMS PARTNERIAMS. Išanalizavus […]

Papildyti penkių kompetencijų raidos aprašai

Išanalizavus gautus pasiūlymus dėl kompetencijų raidos aprašų, į juos atsižvelgta – papildyti komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pilietiškumo, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijų raidos aprašai.   Pasiūlymus dėl kompetencijų raidos aprašų prašyta teikti iki š.m. rugpjūčio 20 d. Esame dėkingi atsiuntusiems pasiūlymus: asociacijai Nacionalinio švietimo NVO tinklas, Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Lygių […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (RUGPJŪČIO 18-25 D.)

Pradėti skelbti pirmieji atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) projektai. Juos rasite čia. Kviečiame 2020 m. rugpjūčio 24 – rugsėjo 4 dienomis mokytojus dalyvauti informacinėse vaizdo konferencijose. Jose bus pristatomos dalykų srities naujienos: pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir ugdymo organizavimas nuotolinio mokymo sąlygomis. Rugpjūčio 24 d. konferencija vyko muzikos […]

Skelbiami pirminiai BP projektai

Pradėti skelbti pirmieji atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) projektai. Nuo gegužės mėnesio besidarbuojantys beveik 100 mokytojų ir mokslininkų pateikia pirminius atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektus. Juose pateikiama dalykų paskirtis, tikslai ir uždaviniai, kompetencijų ugdymas dalykais, pasiekimų sritys ir pasiekimų raida,  mokymosi turinys. Kai kurių programų projektuose aprašytas mokinių pasiekimų […]