UTA eiga aptarta su savivaldybių atstovais

Rugsėjo 24 d. nuotoliniu būdu įvyko Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) informacinis renginys, skirtas savivaldybių švietimo padalinių vadovams, specialistams, atsakingiems už UTA įgyvendinimą savivaldybėse bei Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos atstovams.

Susitikimo metu buvo apžvelgta UTA eiga, pristatyti atlikti, einamieji bei planuojami Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo darbai. Taip pat aptarti kiti aspektai, susiję su savivaldybių ir švietimo centrų vaidmeniu atnaujinant bei diegiant atnaujintas BP.

Pristatyta UTA projekto veikla „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“, kurios tikslas – parengti „Kriterijus savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį“. Juos rengia ekspertų grupė, kuriai talkina 5 savivaldybės savanorės – Alytaus, Druskininkų, Kazlų Rūdos, Panevėžio rajono ir Prienų rajono.

Susitikimo medžiagą bei įrašą rasite čia.

Visą informaciją ir naujienas apie BP atnaujinimą galima rasti internetinėje svetainėje MOKYKLA2030.LT

Finansuojama iš Europos socialinio fondo