Svarbiausi savaitės įvykiai (rugsėjo 8-15 d.)

  • Rugsėjo 8 d. įvyko Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) vadovų ir NŠA atstovų nuotolinis susitikimas, kuriame buvo aptartos lietuvių gestų kalbos bendrosios programos rengimo aktualijos, LKD teikti pasiūlymai, diskutuota kitais aktualiais kurčiųjų ugdymo klausimais.
  • Rugsėjo 9 d. įvyko nuotolinis susitikimas su polonistų asociacijos atstovais, kuriame buvo svarstomi kalbinio ir literatūrinio ugdymo modeliai atnaujintoje lenkų gimtosios kalbos programoje.
  • Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Bendrųjų programų projektų.

Visus pasiūlymus siųskite iki rugsėjo 30 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt.

Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>

Finansuojama iš Europos socialinio fondo