SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (RUGSĖJO 22-29 D.)

  • Rugsėjo 22 d. įvyko bendrųjų programų atnaujinimo lietuvių gestų kalbos grupės ir Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos atstovų nuotolinis susitikimas, kuriame buvo aptarti atnaujinamo lietuvių gestų kalbos mokymosi turinio klausimai, gestų kalbos mokytojų teikti pasiūlymai.
  • Rugsėjo 23-24 dienomis vyko Europos komisijos, ŠMSM ir NŠA organizuota virtuali konsultacija „Lithuania Peer Counselling. Assessment Competences“. Dalyviai susipažino su Norvegijos, Airijos, Prancūzijos ir Nyderlandandų mokinių pasiekimų vertinimo sistema, formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo organizavimu, diskutavo apie naujų vertinimo metodų diegimo iššūkius Lietuvoje, aptarė galimus sprendimo būdus.
  • Rugsėjo 24 d. nuotoliniu būdu įvyko Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) informacinis renginys, skirtas savivaldybių švietimo padalinių vadovams, specialistams, atsakingiems už UTA įgyvendinimą savivaldybėse bei Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos atstovams. Daugiau apie renginį >>>>
  • Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Bendrųjų programų projektų.

Visus pasiūlymus siųskite iki rugsėjo 30 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt.

Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>

Finansuojama iš Europos socialinio fondo