SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (SPALIO 6-13 D.)

  • Kviečiame naudotis nauju Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) infografiku! Jame rasite svarbiausią informaciją apie atnaujinimo procesus, sąvokų paaiškinimus, eigos laiko juostą bei ką reikėtų žinoti konkrečioms tikslinėms grupėms. Infografikas >>>>
  • Spalio 6 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete vyko socialinio ugdymo pradinio, istorijos, pilietinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) atnaujintojų ir Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos atstovų bei mokytojų susitikimas. Susitikimo metu buvo pristatyti tarpiniai BP projektai, aptartas atnaujinamas istorijos ir pilietinio ugdymo mokymosi turinys, integravimo galimybės. Mokytojai teikė pastabas ir siūlymus kaip patobulinti atnaujinamą turinį. 
  • Spalio 7 d. istorijos BP atnaujintojai susitiko su Šiaulių miesto ir rajono istorijos mokytojais, kurio metu pristatė istorijos BP projektą, diskutavo, tarėsi su mokytojais, dėl atnaujinamo mokymosi turinio.
  • Dalyvauta ŠMSM organizuotame susitikime su Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba ir atsakyta į pedagogų asociacijų vadovų užduotus klausimus.
  • Spalio 8 d. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdyje pristatyta bendrųjų programų atnaujinimo eigą, pilietiškumo pagrindų bendrosios programos projektas, atsakyti rūpimi posėdžio dalyvių klausimai.
  • Spalio 9 d. Sveikatos ir fizinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo ekspertai susitiko su Vilniaus universiteto, Sveikatos mokslų instituto ir Lietuvos sporto universiteto atstovais. Nuotolinio susitikimo tikslas – gauti grįžtamąjį ryšį apie atnaujinamų Bendrųjų programų projektus, pasitarti dėl Sveikatos ir fizinio ugdymo sritį vienijančių elementų atskleidimo bendrosiose nuostatose, gauti Sveikatos ir fizinio ugdymo srities išorės ekspertų patarimus dėl ugdymui svarbių naujovių, kurias svarbu įtraukti į atnaujinamas programas.

Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo