SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (RUGSĖJO 15-22 D.)

  • Rugsėjo 15 d. įvyko Bendrųjų programų atnaujinimo fizikos grupės susitikimas su Lietuvos fizikų draugijos atstovais, Vilniaus universiteto mokslininkais. Susitikime aptarti atnaujinamo fizikos mokymosi turinio, jo nagrinėjimo tam tikrose klasėse tikslingumo ir sąvokų vartojimo klausimai. Susitarta, kad mokslininkai ir ateityje nagrinės gamtamokslinio ugdymo programos projektą ir teiks siūlymų jam tobulinti.
  • Rugsėjo 22 d. vyko susitikimas su veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą ugdymo turinį“ atstovais, skirtas pristatyti kompetencijas bei jų integravimą į Ugdymo turinį. Renginio metu svarbiausius aspektus pristatė dr. Emilija Sakadolskienė, viena iš Kompetencijų aprašo rengėjų, taip pat aptarti kiti klausimai, susiję su Ugdymo turinio atnaujinimo eiga.
  • Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Bendrųjų programų projektų.

Visus pasiūlymus siųskite iki rugsėjo 30 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt .

Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>

Finansuojama iš Europos socialinio fondo