Kasmėnesinės vaizdo konferencijos „UTA: KAS VYKSTA?“

Sausio 29 d. 15:00 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti pirmojoje tokioje ir nuo šių metų pradžios kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Jos metu projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ įgyvendintojai (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei NŠA […]

Pradedami UTA mokymai savivaldybių atstovams

Nuo 2021 metų sausio mėnesio pradedami savivaldybių švietimo padalinių vadovų, švietimo padalinių darbuotojų, atsakingų už Ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) savivaldybėse, savivaldybių švietimo centrų darbuotojų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento darbuotojų tęstiniai UTA informaciniai / mokomieji renginiai, vykstantys nuotoliniu būdu. Renginių metu dalyviai bus supažindinti su UTA procesais, numatomais […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (SAUSIO 5 – 12 D.)

Sausio 5 d. Tautinių mažumų švietimo komisijai pristatyti Tautinių mažumų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) gimtosios kalbos ir literatūros pradinio bei pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektai, taip pat supažindinta su lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos projektu. Puslapyje Mokykla2030.lt jau galite rasti Socialinio emocinio, sveikatos ir žmogaus saugos BP projektų pristatymo įrašą >>>> Daugiau Bendrųjų programų projektų […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (SAUSIO 5 D.)

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) darbų 2020 metais suvestinė >>>> Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ ieško metodininkų (vidurinio ugdymo programų atnaujinimui bei projekto veiklai „Dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu gebantys mokytojai“). Daugiau informacijos apie darbo pasiūlymus >>>> Siekiant mokytojams padėti sėkmingai pasirengti dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu, paruoštas PASIRENGIMO POKYČIUI UGDYMO PROCESE žingsnių infografikas. […]

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA) 2020 METAIS: KAS PADARYTA

Kupinais iššūkių tapusiais 2020 metais, projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos bei procesai nesustojo, tad kartu su šalies bei užsienio švietimo ekspertais, mokytojais, mokslininkais, įvairiomis asociacijomis, savivaldybių atstovais bei kitais socialiniais partneriais, pavyko realizuoti planuotus darbus: Parengti Kompetencijų ir jų raidos nuo 1 iki 12 kl. aprašas bei Vaiko raidos aprašas. Su jais […]

KAIP VEIKTI DIEGIANT ATNAUJINTAS PROGRAMAS KVIEČIA SUSIPAŽINTI NAUJAS INFOGRAFIKAS

2022 – 2023 mokslo metais planuojamas atnaujintų pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų diegimas šalies bendrojo ugdymo mokyklose. Siekiant mokytojams padėti sėkmingai pasirengti dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu, paruoštas PASIRENGIMO POKYČIUI UGDYMO PROCESE žingsnių infografikas. Šie žingsniai svarbūs pokyčių laukiantiems mokytojams bei kitiems švietimo sistemos savivaldybėse dalyviams. Jame galėsite rasti patarimus, kaip atnaujintą ugdymo turinį […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (GRUODŽIO 15 – 22 D.)

Paskelbtos naujos atnaujinamų pradinio bei pagrindinio ugdymo programų projektų versijos, jas rasite čia >>>>. Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Bendrųjų programų projektų. Visus pasiūlymus siųskite iki sausio 31 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt. Ieškomi du projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 1.1.1 veiklos „Bendrųjų ugdymo programų ir jas lydinčios medžiagos rengimas“ […]

PRIIMAMI PASIŪLYMAI DĖL PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ

Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų projektų. Gruodžio 14 d. buvo paskelbtos atnaujintos programų versijos, visas jas rasite čia. Visus pasiūlymus siųskite iki sausio 31 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt. Primename, jog atnaujinant programas reguliariai vykdomos viešosios konsultacijos su tikslinėmis grupėmis bei socialiniais partneriais, taip pat […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (GRUODŽIO 8 – 15 D.)

Gruodžio 14 d. paskelbtos naujos atnaujinamų pradinio bei pagrindinio ugdymo programų projektų versijos, jas rasite čia >>>>. Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Bendrųjų programų projektų. Visus pasiūlymus siųskite iki sausio 31 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt. Kviečiame susipažinti su 2020 m. spalio 29 – lapkričio 13 d. vykusio nuotolinių […]

SVARSTOMI GALIMI VIDURINIO UGDYMO PAKOPOS ĮGYVENDINIMO ATNAUJINIMO VARIANTAI

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai kartu su Nacionaline švietimo agentūra ruošiantis atnaujinti vidurinio ugdymo programas, peržiūrima ir vertinama vidurinio ugdymo pakopų sandara ir svarstomi galimi pakeitimai. 2020 m. spalio 29 – lapkričio 13 d. vyko nuotolinių susitikimų ciklas su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertu dr. Phil Lambert, kuris konsultuoja programų rengėjus turinio atnaujinimo […]