SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (LIEPOS 7-14 D.)

• Tęsiamas Bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatymo ciklas mokytojų asociacijoms ir metodinių būrelių pirmininkams. Įvyko 11 pristatymų: pradinio, gamtamokslinio, sveikatos ir fizinio, matematinio, informatikos, technologinio, meninio ir socialinio ugdymo sričių bei tautinių mažumų gimtųjų kalbų, lietuvių kalbos ir literatūros bendrųjų programų. Pristatomi ugdymo srities tikslai, uždaviniai, pasiekimų sritys ir pasiekimai, mokymosi turinio planas. Pristatymus organizuoja Kvalifikacijos […]

Atrinktos savivaldybės pagalbai diegti atnaujintą turinį

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklą „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“, birželio mėnesį kvietėme savivaldybes dalyvauti atrankoje talkinti ekspertų grupei rengiant rekomendacijas savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. Darbui projekte atrinktos Alytaus, Druskininkų, Kazlų Rūdos, Panevėžio rajono ir Prienų rajono savivaldybės. Paraiškas […]

LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS BENDROSIOS PROGRAMOS ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAS

Maloniai kviečiame Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Klaipėdos Litorinos mokyklos, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, Lietuvos surdopedagogų asociacijos atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti nuotoliniame bendrosios programos atnaujinimo (projekto) darbų pristatyme, kuris vyks liepos 16 d. 14.00–15.00 val. Renginyje bus pristatyti dalyko tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Dalyviams, užpildžiusiems […]

UŽSIENIO KALBŲ (ANGLŲ, PRANCŪZŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ) BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAS

Maloniai kviečiame užsienio kalbų mokytojų metodinių būrelių pirmininkus ir užsienio kalbų mokytojų asociacijų atstovus dalyvauti nuotoliniame užsienio kalbų bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 16 d. 9.00–10.30 val. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Dalyviams, užpildžiusiems registracijos anketą, prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu likus 1 […]

MENINIO UGDYMO IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAI

Liepos 13 d. 11.00–12.30 val. maloniai kviečiame meninio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkus,  asociacijų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti meninio ugdymo dalykų (dailės, muzikos, šokio, teatro) bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme „Zoomׅ“ platformoje. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Užpildžiusiems registracijos anketą dalyviams prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu likus 1 val. […]

INFORMATIKOS BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAS

Kviečiame savivaldybių informatikos (informacinių technologijų) mokytojų metodinių būrelių pirmininkus, Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos atstovus dalyvauti nuotoliniame bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 14 d. 14.00–14.45 val. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Dalyviams, užpildžiusiems registracijos anketą, prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu, likus 1 val. iki […]

MATEMATIKOS, TECHNOLOGINIO UGDYMO, TAUTINIŲ MAŽUMŲ GIMTOSIOS KALBOS BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ NUOTOLINIAI PRISTATYMAI

Maloniai kviečiame dalyvauti nuotoliniuose bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatymuose, kurie vyks liepos 10 d. Renginiuose bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Dalyviams, užpildžiusiems registracijos anketą, prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu, likus 1 val. iki renginio pradžios. 9.00–10.00 val. tautinių mažumų gimtosios kalbos metodinių būrelių pirmininkams ir mokytojų asociacijų atstovams, registruotis. […]

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ NUOTOLINIS PRISTATYMAS

Kviečiame savivaldybių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinių būrelių pirmininkus, Lituanistų sambūrio ir Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos atstovus dalyvauti  bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 14 d. 10.00–12.00 val. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Dalyviams, užpildžiusiems registracijos anketą, prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu. Meilė […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (BIRŽELIO 30 – LIEPOS 7 D.)

Pradedamas Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo darbų pristatymo ciklas mokytojų asociacijoms ir metodinių būrelių pirmininkams. Liepos 3 d. įvyko pirmasis gamtamokslinio ugdymo srities tikslų, uždavinių, pasiekimų sričių ir pasiekimų, mokymosi turinio plano pristatymas. Pristatymus organizuoja Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkai, medžiagą pristatymams rengia Ugdymo turinio skyriaus ir projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ metodininkai. Susitikime dalyvavo […]

PRADINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAS

Kviečiame pradinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkus ir pradinio ugdymo mokytojų asociacijų atstovus dalyvauti bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks: liepos 9 d., 9.00–10.00 val., pradinis ugdymas (kalbinis ugdymas). REGISTRACIJA liepos 13 d., 10.00–12.00 val., pradinis ugdymas (matematika, socialinis ugdymas, gamtamokslinis ugdymas). REGISTRACIJA liepos 14 d., 13.00–15.00 val., pradinis ugdymas (technologinis ugdymas, meninis ugdymas, sveikatos ir […]