Vytautas Žalys, Asta Vaitkevičienė, Aušra Didžgalvienė (Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija)

Vytautas Žalys, Asta Vaitkevičienė, Aušra Didžgalvienė Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija Dvi institucijos: Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA Meninio ugdymo programa apimtų tokias meno…

Aušra Didžgalvienė, Asta Vaitkevičienė, Vytautas Žalys (Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija)

Aušra Didžgalvienė, Asta Vaitkevičienė, Vytautas Žalys Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija Dvi institucijos: Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Konkrečiau ir aiškiau apibrėžti spontaniškos, laisvos kūrybos ir žinių santykį dailės pamokose (turėtų būti kiekybiškai ir kokybiškai lygiavertis santykis). Pateikti teminio išplanavimo pavyzdžių mokytojams, kurie padėtų vieną temą plėtoti per…

Giedrė Volungevičienė (Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija)

Giedrė Volungevičienė Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos metodinė taryba 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Pritariame Bendrųjų programų atnaujinimo gairėse išsakytai būtinybei peržiūrėti ugdymo turinį atsižvelgiant į jam keliamus naujus reikalavimus XXI amžiuje. 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė…

Lelija, Uosienė, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos chemijos mokytoja , (Kupiškio rajono kultūros, švietimo ir sporto skyrius.)

Lelija, Uosienė, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos chemijos mokytoja , Kupiškio rajono kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Rajono gamtos mokslų mokytojų metodinis būrelis 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Reikia atnaujinti ugdymo programas, bet tai turi vykti pamažu, gerai įvertinant turimus resursus ir būtinybę. 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI…

Jolita Pakalnytė (Utenos „Saulės“ gimnazija)

Jolita Pakalnytė Utenos „Saulės“ gimnazija 30 mokytojų 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Bendrųjų programų atnaujinimo gairės dar kartą priminė įvairių dokumentų, reglamentuojančių ugdymo organizavimą, keliamus tikslus, jų dermę. Tačiau visi suprantame, kad ir kaip gražiai ir humanistiškai, racionaliai tai skambėtų, mokytojai dažnai dirba senuoju tradiciniu metodu, kur svarbiausia užduotis – neatsilikti nuo savo…

Arūnas Šileris (VYTURYS)

Arūnas Šileris VYTURYS 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Įvardinti vertybinį Garių pamatą. Svarbiausiomis vertybėmis įvardijant Gerumą, laisvę, atkaklumą Ar norėtumėte savo vaiką leisti į mokyklą, kur vaikas „Pasieks asmeninę ir visuomenės gervę”? Aš ne. Tačiau norėčiau, kad jis mokytųsi ten ir kur išeis GERAS, LAISVAS IR ATKAKLUS. Bet apie viską iš pradžių. Gairių…

Kęstutis Mikolajūnas (Lietuvos tėvų forumas)

Kęstutis Mikolajūnas Lietuvos tėvų forumas 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų…

Violeta Vasiliauskienė (Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija)

Violeta Vasiliauskienė Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių…

Eglė Pranckūnienė (VšĮ MOkyklų tobulinimo centras)

Eglė Pranckūnienė VšĮ MOkyklų tobulinimo centras 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Pateiktas Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas turėtų būti ne tobulinamas, o rengiamas iš naujo. Bendrosios ugdymo programos yra kiekvienos šalies švietimo sistemos pagrindas. Tai turėtų būti esminis nacionalinis švietimo srities susitarimas , kadangi per nacionalinį ugdymo turinį yra išreiškiama, kaip mes, kaip…

Vytautas Astrauskas (ETH Zürich)

Vytautas Astrauskas ETH Zürich 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir…