Erika Kišūnienė, Alvyda Menčinskienė, Galina Jakimavičienė, Ala Tichomirova (Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija)

Erika Kišūnienė, Alvyda Menčinskienė, Galina Jakimavičienė, Ala Tichomirova Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija Antros užsienio kalbos mokytojos metodininkės ir mokytoja ekspertė 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir…