Vytautas Astrauskas (ETH Zürich)

Vytautas Astrauskas
ETH Zürich

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Įtraukti siekį ugdyti mokinių toleranciją kitam žmogui ir jo idėjoms bei sistemingai skatinti mokinius domėtis nestereotipinėmis sritimis. Kitaip tariant, siekti, kad mokiniai nesusidarytų įvaizdžio, kad, pavyzdžiui, informatikas yra vyriška profesija, o darželio auklėtojas – moteriška.

Nežinau ar Bendrųjų programų atnaujinimo gairės yra tas dokumentas kur šis siekis turėtų būti išreikštas, bet manau, kad jo turėtų būti siekiama.

Šiuolaikinėms kompanijoms yra labai svarbu turėti įvairiapuses darniai dirbančias komandas. Nepaisant to, informacinių technologijų sektoriuje dirba beveik vien vyrai. Didelės technologijų kompanijos tokios kaip Google, Facebook, Amazon, ABB ir t.t. nemažai investuoja siekdamos išlyginti vyrų–moterų santykį (pavyzdžiui, https://diversity.google/). Pavyzdys Lietuvoje būtų Google parama NMA mokinėms:

https://grow.google/intl/europe/story/4733201361666048

Deja, netgi su nemažomis investicijomis Google tik 21.4% techninių darbuotojų yra moterys. Mažesnėse kompanijose moterų–vyrų santykis yra žymiai prastesnis, nes jos dažnai nepajėgia konkuruoti su didžiosiomis. Todėl manau, kad sudarant mokymo programas reikia siekti, kad mokiniams nesusidarytų įspūdis, kad mokomas dalykas (pavyzdžiui, informatika ar matematika) yra tik vyrams arba tik moterims.