Natalija Kocienė (Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija)

Natalija Kocienė Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija Metodinė taryba. 22 nariai. 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Pateiktas Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas turėtų būti tobulinamas, atsižvelgiant į konkrečius svarius dalykininkų mokytojų – praktikų pasiūlymus. 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai…

Rita Elmonienė (Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius)

Buvo 6, dabar 7 kompetencijos. Kiekvieną jų sudaro nebaigtinis skaičius subkompetencijų. Viena pirmųjų – kūrybinis mąstymas, savarankiškumas, inovatyvumas. Svarbiausiais gebėjimais turėtų tapti kompleksiškas problemų sprendimas, kritinis mąstymas, kūrybiškumas, žmogiškųjų išteklių valdymas, komandinis darbas, sprendimų priėmimas, orientavimasis į paslaugas, derybų įgūdžiai, lankstus mokymasis. Sėkmingą šalies ateitį kuriantis atviras, kūrybingas ir atsakingas žmogus. Situacijos analizėje pasigedome, kaip yra/bus tikrinamas kompetencijų pasiekimų lygis. Atnaujinti turėtume aiškiai suformuluodami, kokie mūsų nacionaliniai interesai, kokia vizija, kokį ateities žmogų turime išugdyti. Labai svarbu, kad tas žmogus būtų pajėgus tausoti, puoselėti ir kurti NACIONALINĘ KULTŪRĄ.

Emilija Sakadolskienė (VDU Muzikos akademija)

Emilija Sakadolskienė VDU Muzikos akademija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Esu nusivylusi projektu, bandančiu apibrėžti gaires naujoms bendrosioms programoms. Kaip ir pripažįstama dokumente, nėra atlikta pakankamai tyrimų, kuriais būtų galima pagrįsti kaitą ar jos poreikį. Taip pat nediskutuota nei su mokslo, nei su praktikų bendruomenėmis, kokia ugdymo filosofija turėtų remtis naujoji koncepcija. Ar…

Aušra Dunauskienė (Šiaulių r. Kuršėnų Paavenčių mokykla- daugiafunkcis centras)

Aušra Dunauskienė Šiaulių r. Kuršėnų Paavenčių mokykla- daugiafunkcis centras Pradinio ugdymo metodinė grupė (9 ) 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA Programose siekti gylio, o ne pločio. Trūksta laiko įtvirtinimui.…

Loreta Lauciutė (Tauragės „Šaltinio“ progimnazija)

Loreta Lauciutė Tauragės „Šaltinio“ progimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų…

Rūta Kalėdienė (Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“)

Rūta Kalėdienė Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė Mokymo nuoseklumas Bendrosiose programose nebeliko dalykų mokymo/si nuoseklumo. 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai IT…

Lazdijų r. Kučiūnų mokykla (Lazdijų r. Kučiūnų mokykla)

Lazdijų r. Kučiūnų mokykla Lazdijų r. Kučiūnų mokykla Mokyklos metodinė taryba 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA Didesnį dėmesį skiriant vaikų sveikatingumui, visoms pradinėms klasėms skirti vienodą kūno kultūros pamokų…

Aušra Didžgalvienė, Asta Vaitkevičienė, Vytautas Žalys (Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija)

Aušra Didžgalvienė, Asta Vaitkevičienė, Vytautas Žalys Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija Dvi institucijos: Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2.…