Vytautas Žalys, Asta Vaitkevičienė, Aušra Didžgalvienė (Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija)

Vytautas Žalys, Asta Vaitkevičienė, Aušra Didžgalvienė
Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija
Dvi institucijos: Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Meninio ugdymo programa apimtų tokias meno rūšis: dailę, muziką, dramą, šokį ir audiovizualinį meną. Pradiniame ugdyme siūloma tokia meninio ugdymo programos struktūra: dailė, muzika, šokis; pagrindiniame: dailė, muzika, šokis arba drama; viduriniame: dailė arba muzika, arba šokis, arba drama arba audiovizualinis / multimedijų menas. Keičiantis tradicinėms meno formoms ir atsirandant naujoms (remiantis naujai atsirandančioms technologijoms) per siaura yra mokyti aukštesnėse klasėse atskirai filmų kūrimo (tai kino režisieriaus specialybė) ar kompiuterinių muzikos technologijų (tai garso režisieriaus specialybė). Šių profesijų bus mokomasi aukštosiose mokyklose. Dabar retas video kūrinys (ar tai būtų reklama, treileris, režisūrinis filmas ir pan.) gali būti sukurtas be tam tikro garso technologijų (garso takelis) išmanymo. Ir atvirkščiai – muzikinis klipas neįmanomas be vaizdo technologijų naudojimo. Šių abiejų dalykų atsiradimą neabejotinai paskatino skaitmeninių garso ir vaizdo technologijų greitas vystymasis, todėl potencialiai galima jų integracija su informacinių technologijų dalyku. Be to daugelis šio amžiaus vaikų dar tik ieško savęs įvairiose meninės raiškos formose, todėl svarbesnis tegul ir ne labai gilus, tačiau pakankamai lengvai pasiekiamas tam tikrų meno produktų kūrimo procesas. Todėl šios meno veiklos formos turėtų būti sujungtos į vieną. Koks tai galėtų būti pavadinimas, dar galima būtų diskutuoti, bet šiuo metu tai labiausiai atspindi multimedijų (arba audiovizualinių) technologijų pavadinimas.
Šiuo metu meninio ugdymo programa, ypač auktesnėse klasėse fragmentuota. Kelios specifinės programos „Filmų kūrimo bendroji programa“ ir „Kompiuterinių muzikos tecnnologijų bendroji programa“ dubliuoja kino rezisieriaus ir garso rezisieriaus studijas, kad ir žemiausiu žinių lygmeniu.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita