Lenkų gimtosios kalbos ir literatūros BP: kas naujo ir kaip ją įgyvendinti?

Artėjant Rugsėjo 1 – ajai, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) ruošiasi atnaujintos Tautinės mažumos (lenkų) gimtosios kalbos ir literatūros programos diegimui.

KAS NAUJO?

Padedant švietimo bendruomenei suprasti esminius atnaujintos programos bei ateinančiu laikotarpiu atkeliaujančius pokyčius (pvz.: apie diegimo laikus, brandos egzaminus ir kt.), kviečiame naudotis parengtu infografikuatmintine lietuvių bei lenkų kalbomis:

UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO GALIMYBĖS

Rugpjūčio 29 d. polonistų bendruomenei bei pedagogams Nacionalinėje švietimo agentūroje pristatyta atnaujinta Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros BP, aptarti išorinio vertinimo aspektai, atnaujintos lenkų kalbos ir literatūros bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybės 2022–2023 mokslo metais. Daugiau informacijos apie rekomendacijas bei pačią programą rasite Švietimo portale.

Renginio akimirkos:

M. Paluszkiewicz nuotr.

BP PATVIRTINTA MINISTRĖS

Praėjusią savaitę Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė savo įsakymu patvirtino Priešmokyklinio ugdymo, Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius bei Tautinės mažumos (lenkų) gimtosios kalbos ir literatūros programas.

„Šios patvirtintos programos – pirmieji ilgo ir sudėtingo programų atnaujinimo darbo rezultatai. Kad mokytojai jau nuo naujų mokslo metų galėtų pagal jas dirbti, Nacionalinė švietimo agentūra parengė programų įgyvendinimo rekomendacijas, metodinę medžiagą bei jau nuo pavasario organizuoja mokytojams skirtus mokymus, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė. – Svarbu pažymėti ir tai, kad pasilikome galimybę programas tobulinti, atsižvelgdami į tai, kaip praktiškai mokytojams seksis diegti atnaujintas mokymo programas“.

Atnaujinta Tautinės mažumos (lenkų) gimtosios kalbos ir literatūros programa bus siekiama pažinti ir puoselėti gimtąją kalbą bei kultūrą, taip pat integruotis į Lietuvos kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą, jausti pilietinę atsakomybę.

Lenkų kalbos ir literatūros pamokose bus ugdomos visos septynios kompetencijos, tačiau labiausiai išsiskirs komunikavimo ir kultūrinės kompetencijų integravimas: pamokose bus suteikiamos žinios apie tautos, šalies, Europos ir pasaulio kultūros tradicijas, be to mokiniai susipažins su pagrindiniais komunikavimo principais kuriant ir suvokiant įvairius pranešimus (rašytinius ir ne). Daug dėmesio bus skiriama ne tik dalyko turinio supratimui, bet ir mokymosi strategijoms, ypač kalbėjimo, klausymosi ir skaitymo. Taip pat stiprinamas formuojamasis vertinimas akcentuojant kokybišką grįžtamąjį ryšį tarp besimokančiojo ir mokytojo.

Atnaujintos patvirtintos programos šiandien paskelbtos Teisės aktų registre (TAR).

Kartu su šiomis programomis patvirtintas ir Bendrųjų programų įvadas bei Vaiko raidos, kompetencijų aprašai. Likusios programos bus patvirtintos iki rugsėjo 30 d.