Lenkų gimtosios kalbos ir literatūros BP: kas naujo ir kaip ją įgyvendinti?

Artėjant Rugsėjo 1 – ajai, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) ruošiasi atnaujintos Tautinės mažumos (lenkų) gimtosios kalbos ir literatūros programos diegimui. KAS NAUJO? Padedant švietimo bendruomenei suprasti esminius atnaujintos programos bei ateinančiu laikotarpiu atkeliaujančius pokyčius (pvz.: apie diegimo laikus, brandos egzaminus ir kt.), kviečiame naudotis parengtu infografiku – atmintine lietuvių bei lenkų kalbomis: UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO […]

Mokymo(si) lyderystės mokomosios medžiagos paketas, padedantis mokyklų vadovams sklandžiau įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį

2020–2022 m. įgyvendinant projektą „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ parengtas mokymo(si) lyderystės mokomosios medžiagos 8 modulių paketas (Toolkit). Juo galima naudotis visose Lietuvos mokyklose, siekiant padėti mokyklų vadovams ir mokytojams sėkmingiau diegti atnaujintą ugdymo turinį mokyklose. 8 mokomosios medžiagos moduliai: Įvadas į mokymo ir mokymosi lyderystės mokymus. Strateginis planavimas, stebėsena ir vertinimas. […]

Patvirtintos pirmosios atnaujintos mokyklinės programos

Patvirtintos pirmosios atnaujintos Bendrosios programos, kurios mokyklose bus įgyvendinamos jau nuo šio rudens. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė savo įsakymu patvirtino Priešmokyklinio ugdymo, Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius bei Tautinės mažumos (lenkų) gimtosios kalbos ir literatūros programas. „Šios patvirtintos programos – pirmieji ilgo ir sudėtingo programų atnaujinimo darbo rezultatai. Kad mokytojai jau […]

RENGIANTIS NAUJIEMS MOKSLO METAMS – 20 RENGINIŲ APIE BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO REKOMENDACIJAS

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujintų Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2022–2023 m. m. Iš viso suplanuota 20 renginių pagal mokomuosius dalykus. Renginių metu bus pristatomos konkretaus mokomojo dalyko ugdymo turinio kaitos aktualijos, įgyvendinimo galimybės, dalijamasi sėkmingos praktikos geraisiais pavyzdžiais, aptariami brandos egzaminų rezultatai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko […]