Atnaujinama istorijos programa: posūkis prie probleminio mokymo

Kaip keisis istorijos mokymasis Lietuvos mokyklose, kokie svarbiausi pokyčiai ir naujovės laukia mokytojų ir mokinių? Apie tai pokalbis su Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) sudarytos darbo grupės vidurinio ugdymo istorijos programos projektui parengti nariu, istorijos mokslų daktaru Deimantu Karveliu. Kokius uždavinius atnaujindami istorijos vidurinio ugdymo programą sau kelia projekto rengėjai? Iki šiol 11–12 klasės istorijos programa […]

NUOTOLINĖ APSKRITOJO STALO DISKUSIJA „LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS BP AKTUALIJOS“

Kviečiame dalyvauti nuotolinėje apskritojo stalo diskusijoje „Lietuvių gestų kalbos bendrosios programos aktualijos“, kuri vyks 2021 m. gruodžio 16 d. 15.30–18.00 val. Laukiami Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Klaipėdos Litorinos mokyklos, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos surdopedagogų asociacijos atstovai ir visi kiti suinteresuoti asmenys. […]

Prasidėjo mokymai mokyklų vadovams pasirengiant įgyvendinti atnaujinto ugdymo turinio reformą

Projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ antrieji metai prasidėjo pirmaisiais mokymais, kuriuose dalyvavo daugiau nei 240 dalyvių iš visos Lietuvos mokyklų. 29 mokyklų vadovų grupė, dalyvavusi pirmaisiais projekto metais, bendradarbiavo su kitais Lietuvos mokyklų vadovais, kad pasidalytų žiniomis ir aptartų, kaip mokyklos gali veiksmingai įdiegti ir įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. Be to, […]

Į atnaujinamą mokyklinį turinį įtraukiama skaitmeninė kompetencija

Mokyklinių programų atnaujintojų teigimu, skaitmeniniai įgūdžiai kasdien tampa vis svarbesni šiuolaikiniam žmogui, todėl į kompetencijų sąrašą įtraukta skaitmeninė kompetencija. Ji papildė anksčiau išskirtas bei aprašytas 6 kompetencijas, kuriomis remiantis Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) vykdo ugdymo turinio atnaujinimą. „Tai kompetencija, be kurios sunkiai įsivaizduojamas šiuolaikinio žmogaus visavertis gyvenimas“, – teigia vienas iš minimos kompetencijos raidos aprašo […]

MĖNESIO ĮVYKIAI (2021 M. LAPKRITIS)

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) vykdydama ugdymo turinio atnaujinimą paskelbė priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektus.  Su programų projektais ir jų įgyvendinimo rekomendacijomis galima susipažinti švietimo portale Emokykla.lt.   Iki gruodžio 15 d. galima teikti siūlymus paskelbtiems BP projektams el. paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.   Įvyko naujinamos Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos projekto pristatymas, kurio metu bus apžvelgta neseniai paskelbta pirminė projekto versija. Nuotoliniame renginyje buvo pristatytos projekto pasiekimų sritys, […]

UŽSIENIO KALBŲ IR TECHNOLOGIJŲ BP PRISTATYMAI

Kviečiame dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamuose nuotoliniuose susitikimuose, kurių metų bus pristatomos atnaujinamų technologijų bei užsienio kalbų bendrųjų programų (BP) projektai. Gruodžio 2 d. 16 val. – užsienio kalbų (I ir II užsienio kalbos) BP projektų pristatymas. Nuotoliniame renginyje bus aptariami užsienio kalbų ugdymo turinio pokyčiai vidurinio ugdymo pakopoje, pristatomi mokinių pasiekimai orientuojantis į kalbos […]

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BP PROJEKTO PRISTATYMAS

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) lapkričio 24 d. (trečiadienį) 15:00 kviečia į atnaujinamos Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos projekto pristatymą, kurio metu bus apžvelgta neseniai paskelbta pirminė projekto versija (ją rasite čia). Nuotoliniame renginyje bus pristatomos projekto pasiekimų sritys, pasiekimai, ugdymosi turinys, pasiekimų lygių požymiai, gerosios priešmokyklinio ugdymo praktikos. PROGRAMA: 15.00 – 15.05 Įžanginis žodis. Laima Jankauskienė, […]

Mokyklinių programų atnaujinimas: parengti projektai, pradėtas tyrimas

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) vykdydama ugdymo turinio atnaujinimą skelbia naujausius priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektus.   „Pirmą kartą pateikiami atnaujinamų priešmokyklinio bei vidurinio ugdymo programų projektai,  – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė. – Prie priešmokyklinio ugdymo bei 1-12 klasių programų projektų darbuojasi per 100 skirtingų sričių mokytojų praktikų bei mokslininkų“.  Artimiausiu metu bendrąsias programas papildys pakitusi vertinimo dalis, kurioje bus aprašyti numatomi išoriniai mokinių pasiekimų patikrinimai.    Iki […]

MOKYKLOSE TIRIAMAS PASIRENGIMAS DIEGTI ATNAUJINAMAS MOKYMOSI PROGRAMAS

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) vykdo tyrimą, skirtą pasirengti diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Tyrime dalyvauja 30 atrinktų šalies mokyklų, kuriose iki kitų metų balandžio bus analizuojama patirtis ir remiantis tyrimo duomenimis bus parengtos rekomendacijos mokytojams kaip įgyvendinti atnaujintas programas. „Praktiškai pabaigus rengti atnaujinamų mokymosi programų projektus, prasideda naujas etapas – reikia pasitikrinti, […]

„UTA: KAS VYKSTA?“ BP DIEGIMO TYRIMAS

Spalio 29 d. 15 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius stebėti po pertraukos sugrįžusią, kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamą vaizdo konferenciją UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Šį mėnesį kalbėsime apie neseniai prasidėjusį atnaujinamų Bendrųjų programų diegimo tyrimą. Tyrime dalyvauja 30 šalies mokyklų, kuriose iki kitų metų balandžio bus analizuojama patirtis, apžvelgtas pasirengimas diegti […]