Projekto, skirto padėti vadovams, baigiamasis renginys

2022 m. birželio 28 d. įvyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), Europos Komisijos (EK) ir Britų tarybos organizuotas projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ (REFORM/IM2020/008) baigiamasis renginys.

Pirmoje renginio dalyje susirinko ŠMSM Kolegijų salėje arba dalyvavo nuotoliniu būdu projekto iniciatoriai, rėmėjai, vykdytojai ir pagrindinės projekto grupės nariai – mokyklų vadovai, mokyklų vadovų pavaduotojai, universitetų ir kitų švietimo institucijų specialistai.

Renginio akimirka

Renginio dalyvius pasveikino ir už nuveiktą darbą jiems padėkojo ŠMSM viceministras dr. Ramūnas Skaudžius. EK vardu kalbėjo, tinkamą projekto įgyvendinimo laiką ir svarbą Lietuvos švietimui išryškino Struktūrinių reformų paramos generalinio direktorato politikos pareigūnas Thomas Pritzkowas. Su projekto pirmųjų ir antrųjų metų veiklomis ir pasiektais rezultatais supažindino projekto užsienio lektorių ekspertų grupės vadovas, vyresnysis Britų tarybos patarėjas mokyklų tobulinimo ir švietimo lyderystės klausimais Chrisas Tweedale‘as. Lektorės ekspertės Jane English ir Jane Doughty aptarė, kaip pagrindinės projekto grupės nariai kartu su tarptautiniais ekspertais ruošė aštuonių modulių mokymo medžiagos paketą, paaiškino jo panaudojimo galimybes, rengiantis Lietuvos mokyklose įdiegti atnaujintą ugdymo turinį. Šioje renginio dalyje baigiamąjį žodį tarė, visiems projekto vykdytojams ir dalyviams padėkojo ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento direktorė dr. Jolanta Navickaitė.

Antroje renginio dalyje „Velso ugdymo turinio reforma Lietuvos mokyklų vadovų akimis: ką patyrėme ir ką siūlome“ dalyvavo platesnė auditorija, kuri stebėjo mokomosios išvykos dalyvių pristatymus, dalyvavo diskusijoje, uždavė klausimus, komentavo. Renginį vedė projekto dalyvė, VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ steigėja, švietimo ekspertė-konsultantė dr. Eglė Pranckūnienė.

Įžangoje Britų tarybos ekspertas Chrisas Tweedale‘as trumpai pristatė projektą ir supažindino su pagrindiniais mokomosios išvykos į Velsą (Jungtinė Karalystė) tikslais. Esminius Velso ugdymo turinio atnaujinimo tikslus ir bruožus aptarė Prienų Žiburio gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė. VšĮ „Šiuolaikinis didaktikų centras“ vadovė dr. Daiva Penkauskienė atskleidė Velso ugdymo turinio reformos sąsajas su mokytojų kompetencija, vaidmenimis, atsakomybe ir mokyklos struktūra. Dr. Eglė Pranckūnienė savo pristatyme akcentavo, kad Velse ugdymo turinio reformos įgyvendinimo centras yra mokykla. VŠĮ Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius dr. Arvydas Girdzijauskas nagrinėjo ugdymo turinio reformos sistemiškumo ir ryšių su kitomis reformomis temą, ieškojo paralelių tarp Velso ir Lietuvos švietimo sistemų patirčių. Pristatymo pabaigoje kalbėtojas pateikė projekto dalyvių grupės suformuluotus pasiūlymus, galinčius padėti sklandžiau įgyvendinti atnaujinto ugdymo turinio reformą Lietuvoje.

Jolanta Navickaitė apibendrino išklausytus pranešimus mintimi, kad reikėtų rasti formatą, kaip, remiantis įgyvendinto projekto patirtimi, stiprinti mokyklų vadovų bendradarbiavimą, neskubant kalbėtis, diskutuoti, atvirai aptarti visus klausimus, ieškant būdų, kaip pasiekti bendrą tikslą – kad baigdamas mokyklą vaikas jaustųsi save realizavęs ir pasiruošęs nenuspėjamam pasauliui, kad būtų laimingas mūsų valstybės pilietis. Taip pat svarbu ateiti mokytojams į pagalbą – rodant nuolatinį pasitikėjimą mokytojų profesionalumu, padėti jiems pasirengti diegti atnaujintą ugdymo turinį. Reformos sėkmę lems stiprinamas projektų įgyvendinimo sistemiškumas ir geresnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kuriama ir puoselėjama dialogo kultūra.

„Velso ugdymo turinio reforma Lietuvos mokyklų vadovų akimis: ką patyrėme ir ką siūlome“ vaizdo įrašas.