Mokymo(si) lyderystės mokomosios medžiagos paketas, padedantis mokyklų vadovams sklandžiau įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį

2020–2022 m. įgyvendinant projektą „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ parengtas mokymo(si) lyderystės mokomosios medžiagos 8 modulių paketas (Toolkit). Juo galima naudotis visose Lietuvos mokyklose, siekiant padėti mokyklų vadovams ir mokytojams sėkmingiau diegti atnaujintą ugdymo turinį mokyklose.

8 mokomosios medžiagos moduliai:

  1. Įvadas į mokymo ir mokymosi lyderystės mokymus.
  2. Strateginis planavimas, stebėsena ir vertinimas.
  3. Vadovavimas mokymui ir mokymuisi. 1 dalis. Ugdymo programa.
  4. Vadovavimas mokymui ir mokymuisi. 2 dalis. Pedagogika.
  5. Koučingas ir mentorystė.
  6. Skaitmeninis raštingumas ir mišrusis mokymasis.
  7. Bendradarbiavimas ir partnerystė.
  8. Vadovavimas ir pokyčių valdymas įgyvendinant ugdymo turinio reformą.


Mokomosios medžiagos paketą, 8 moduliams parengtus vaizdo įrašus ir naudojimosi jais aprašą rasite čia >>>>