TEIKIAMAS GALUTINIS ATNAUJINTOS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PROGRAMOS PROJEKTAS

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) Bendrojo ugdymo tarybai pristatė galutinį atnaujintos 1–12 kl. lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projektą. Jam buvo pritarta. Programa bus tvirtinama po paskelbimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Iki to dar bus galima teikti paskutinius pasiūlymus. Pasak NŠA direktorės Rūtos Krasauskienės, atnaujinta lietuvių kalbos ir literatūros programa išsiskiria šiuolaikiškumu, atvirumu, yra […]

Vaikų su specialiaisiais poreikiais ugdymui – skaitmeninių priemonių rinkinys

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pristato skaitmeninių išteklių rinkinį, skirtą mokymosi sunkumų ir raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymui, kuriam buvo skirta beveik 890 tūkst. eurų. „EduSensus“ – tai specialiųjų poreikių ir įtraukiajam ugdymui skirtų skaitmeninių mokymo priemonių, įrankių bei išteklių rinkinys. Šiuo praktiniu įrankiu gali naudotis mokytojai bei tėvai, dirbantys su vaikais, turinčiais įvairių raidos sutrikimų […]

Geroji patirtis Velse

2020–2022 m. Europos Komisija teikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei paramą, įgyvendinant Lietuvos mokyklų ugdymo turinio reformą. Pagal projektą, kuris buvo finansuojamas ES Struktūrinių reformų paramos programos lėšomis ir kurį vykdė Britų taryba, grupė mokyklų vadovų, mokyklų vadovų pavaduotojų ir kitų švietimo specialistų stiprino mokymo ir mokymosi lyderystės gebėjimus. Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais 29 projekto dalyviai, vadovaujami […]

Kviečiame susipažinti su BP diegimo tyrimo ataskaita

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pristato bendrųjų programų (BP) diegimo tyrimo ataskaitą, kurioje pateikiamos rekomendacijos, kaip pasiruošti organizuoti pamokas atnaujinus ugdymo turinį. Nuo 2021 m. rudens Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime dalyvavo 30 šalies bendrojo ugdymo mokyklų. Jos su tyrėjų pagalba kūrė priemones, kurios pagelbėtų įvertinti kompetencijų ugdymą mokomųjų […]

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POKYČIAI | R. RUPŠIENĖ

Kaip keisis priešmokyklinio ugdymo vertinimas? Raminta Rupšienė – priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos (BP) atnaujintoja – interviu metu pasakoja: Kodėl buvo reikalingi šie pokyčiai? Ką tėvai turėtų žinoti apie vaikų pasiekimus? Kaip tėvus įtraukti į vaiko ugdymo(si) stebėjimo procesą? Ar ne per anksti atsiranda pasiekimų lygių požymiai ir vaikų pasiekimų vertinimas? Interviu: Finansuojama iš Europos socialinio […]