ĮVYKO PIRMOJI KASMĖNESINĖ UTA KONFERENCIJA

Sausio 29 d. įvyko pirmoji tokia kasmėnesinė vaizdo konferencija „UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA?“, prie kurios prisijungė daugiau nei 3 tūkstančiai švietimo bendruomenės narių.   Praėjusį penktadienį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) bei Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) atstovai pristatė šiuo metu vykstančio Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) gaires, procesus, ypatybes bei kitus susijusius aspektus.  Pradedama renginį, NŠA direktorė Rūta Krasauskienė pabrėžė, jog „bendros diskusijos būdu galime daug ką pakeisti…

SVARBIAUSI MĖNESIO ĮVYKIAI (2021 M. SAUSIS)

Nuo sausio 29 d. 15:00 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti pirmojoje tokioje ir nuo šių metų pradžios kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Daugiau apie renginius >>>>  Nuo 2021 metų sausio mėnesio pradėti savivaldybių švietimo padalinių vadovų, švietimo padalinių darbuotojų, atsakingų už Ugdymo…

KAIP FORMUOTI ATNAUJINTO TURINIO ĮGYVENDINIMO KOMANDĄ?

2022 – 2023 mokslo metais planuojamas atnaujintų pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų diegimas šalies bendrojo ugdymo mokyklose. Siekiant mokytojams padėti sėkmingai pasirengti dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu, paruoštas ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO KOMANDA  SAVIVALDYBĖJE infografikas.  Jame rasite svarbiausią informaciją apie komandos sudėtį, statusą, misiją, veikimo principus.  Infografiką parengė projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir…

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (SAUSIO 12 – 19 D.)

Sausio 29 d. 15:00 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti pirmojoje tokioje ir nuo šių metų pradžios kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Daugiau apie renginius >>>> Nuo 2021 metų sausio mėnesio pradedami savivaldybių švietimo padalinių vadovų, švietimo padalinių darbuotojų, atsakingų už Ugdymo…

Kasmėnesinės vaizdo konferencijos „UTA: KAS VYKSTA?“

Sausio 29 d. 15:00 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti pirmojoje tokioje ir nuo šių metų pradžios kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Jos metu projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ įgyvendintojai (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei NŠA…

Pradedami UTA mokymai savivaldybių atstovams

Nuo 2021 metų sausio mėnesio pradedami savivaldybių švietimo padalinių vadovų, švietimo padalinių darbuotojų, atsakingų už Ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) savivaldybėse, savivaldybių švietimo centrų darbuotojų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento darbuotojų tęstiniai UTA informaciniai / mokomieji renginiai, vykstantys nuotoliniu būdu. Renginių metu dalyviai bus supažindinti su UTA procesais, numatomais…

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (SAUSIO 5 – 12 D.)

Sausio 5 d. Tautinių mažumų švietimo komisijai pristatyti Tautinių mažumų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) gimtosios kalbos ir literatūros pradinio bei pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektai, taip pat supažindinta su lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos projektu. Puslapyje Mokykla2030.lt jau galite rasti Socialinio emocinio, sveikatos ir žmogaus saugos BP projektų pristatymo įrašą >>>> Daugiau Bendrųjų programų projektų…

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (SAUSIO 5 D.)

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) darbų 2020 metais suvestinė >>>> Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ ieško metodininkų (vidurinio ugdymo programų atnaujinimui bei projekto veiklai „Dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu gebantys mokytojai“). Daugiau informacijos apie darbo pasiūlymus >>>> Siekiant mokytojams padėti sėkmingai pasirengti dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu, paruoštas PASIRENGIMO POKYČIUI UGDYMO PROCESE žingsnių infografikas.…

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA) 2020 METAIS: KAS PADARYTA

Kupinais iššūkių tapusiais 2020 metais, projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos bei procesai nesustojo, tad kartu su šalies bei užsienio švietimo ekspertais, mokytojais, mokslininkais, įvairiomis asociacijomis, savivaldybių atstovais bei kitais socialiniais partneriais, pavyko realizuoti planuotus darbus: Parengti Kompetencijų ir jų raidos nuo 1 iki 12 kl. aprašas bei Vaiko raidos aprašas. Su jais…

KAIP VEIKTI DIEGIANT ATNAUJINTAS PROGRAMAS KVIEČIA SUSIPAŽINTI NAUJAS INFOGRAFIKAS

2022 – 2023 mokslo metais planuojamas atnaujintų pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų diegimas šalies bendrojo ugdymo mokyklose. Siekiant mokytojams padėti sėkmingai pasirengti dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu, paruoštas PASIRENGIMO POKYČIUI UGDYMO PROCESE žingsnių infografikas. Šie žingsniai svarbūs pokyčių laukiantiems mokytojams bei kitiems švietimo sistemos savivaldybėse dalyviams. Jame galėsite rasti patarimus, kaip atnaujintą ugdymo turinį…