Švietimo bendruomenė pateikė siūlymus bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui

Didelio švietimo bendruomenės dėmesio sulaukė svetainėje www.mokykla2030.lt paskelbtas kvietimas pateikti siūlymus bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui. Šio dokumento svarstymo laikotarpiu, nuo 2018 m. gruodžio 3 d. iki 2019 m. sausio 14 d., pateikta net 120 siūlymų.

Dauguma siūlymų yra kolektyviniai. Gairių projektas buvo svarstomas mokyklų metodinėse tarybose, įvairių dalykų mokytojų metodinėse grupėse, metodiniuose būreliuose. Septynių savivaldybių švietimo skyrių ir švietimo pagalbos centrų darbuotojai telkė gairių svarstymui savo regiono švietimo įstaigas ir dalykų mokytojų metodinius būrelius, pateikė apibendrintus jų siūlymus.

Siūlymus teikė ir asocijuotos mokyklų struktūros: Lietuvos gimnazijų ir Lietuvos progimnazijų, Lietuvos muzikos mokytojų, Lietuvos kūno kultūros mokytojų bei Lietuvos filosofijos mokytojų asociacijos. Katechetikos centrai pateikė atstovaujamų tikybos mokytojų metodinių susivienijimų siūlymus.

Savo nuomonę išsakė ir tėvus vienijančios asociacijos. Siūlymus pateikė Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija bei Tėvų forumas.

Gauti kolektyviniai mokslininkų siūlymai iš Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto, Šiaulių universiteto, Kauno technologijos universiteto bei mokslininkų iš Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos ir Edukologijos instituto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto.

Siūlymus teikė ir Finansinio švietimo koordinacinio komiteto, Jūrinės kultūros koordinacinė tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės nariai, Užsienio reikalų ministerija, VŠĮ Versli Lietuva.

Penktadalis siūlymų yra asmeniniai. Juos pateikė švietimo ekspertai ir mokytojai.

Siūlymus teikė ir verslo sektoriaus atstovai iš Laisvosios rinkos instituto švietimo centro, „Baltų lankų vadovėlių“ ir „Vyturio“ leidyklų.

Artimiausiu metu bus sudaryta redakcinė grupė gautiems siūlymams apibendrinti. Redakcinės grupės parengtos išvados bus skelbiamos svetainėje www.mokykla2030.lt.