Penktokai ir šeštokai gamtos mokslų jau mokosi pagal naujus metodus

79-ių mokyklų penktokai ir šeštokai nuo rudens chemijos, fizikos ir biologijos mokosi pagal naujovišką integralią gamtamokslinio ugdymo programą – per pamokas, kurios trunka ilgiau nei 45 minutes, gamtos mokslai neskaidomi į atskiras chemijos, biologijos, fizikos pamokas, visų šių dalykų mokoma susietai, pamokoje kartais dirba ne vienas mokytojas. Mokydamiesi tokiu būdu mokiniai daugelį chemijos, fizikos, biologijos […]

KOKIĄ ATEITIES MOKYKLĄ KURIAME?

Šiandienos diskusija apie ateities mokyklą švietimo inovacijų parodoje „Mokykla 2018“ pratęsė iki šiol vykusį dialogą su visuomene dėl ugdymo turinio atnaujinimo. Mokinė, mokytoja, mokyklos direktorė, savivaldybės atstovė bei Švietimo ir mokslo ministrė išsakė savo mintis apie tai, ko reikia, kad sukurtume ateities mokyklą. Pokyčiai inicijuojami siekiant, kad ugdymas atlieptų kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes. Paklausus, […]

Skelbiame informaciją apie įvykdytus ugdymo turinio atnaujinimo projektus (2009-2015)

UGDYMO TURINIO NAUJOVIŲ SKLAIDOS MODELIS Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-008 Projekto trukmė 2011.10.26 – 2014.10.26 (pratęstas iki 2015.09.30) Projekto vertė (skirta suma) Projektui skirta 10 487 879 Lt parama Projekto trumpas apibūdinimas Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ugdymo turinio naujovių sklaidos modelį, parengti ir adaptuoti inovatyvias skaitmenines mokymo priemones, parengti ir įgyvendinti metodikas, kurios padėtų mokytojams veiksmingai […]

BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO ISTORIJA (1989-2018)

Bendrųjų programų kūrimas ir jų atnaujinimas – nuolatinis, nenutrūkstamas procesas, prasidėjęs dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsiantis iki šiol (žr. lentelę). Bendrosios programos rengiamos, turint aiškią Mokyklos viziją, ugdymo sričių ir dalykų sampratas, ugdymo turinio (plačiąja prasme) gaires. Bendrųjų programų paskirtis – laiduoti ugdymo dermę, tęstinumą ir kokybę visose šalies mokyklose. Bendrosios programos […]

Kaip mokysis vaikai nuo 2022 metų? Daugiau praktikos, orientacijos į asmeninę pažangą, mažiau testų

Švietimo bendruomenėje pradėtos diskusijos dėl bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo įgyja aiškius kontūrus. Pradedant bendrojo ugdymo programomis, per artimiausius metus numatyta pakeisti visą ugdymo turinį: metodus, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo priemones. Pagrindinės ugdymo turinio kaitos kryptys pristatytos šiandien vykusiame forume „Ugdymo turinio kaita: užsienio patirtis sprendimams Lietuvoje“, kuriame dalyvavo apie šimtą šalies bendrojo […]

Švietimo bendruomenių asociacijų atstovai aptaria ugdymo turinio atnaujinimo darbus

Spalio 15 d. Ugdymo plėtotės centre susitiko švietimo bendruomenių asociacijų, LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro atstovai. Susitikime taip pat dalyvavo VDU prof. Natalija Mažeikienė ir dr. Odeta Norkutė. Susitikimo tikslas – aptarti šiuo metu vykdomus ugdymo turinio atnaujinimo darbus. Susitikimą pradėjęs UPC direktorius Giedrius Vaidelis aptarė susidariusią situaciją dėl sustabdyto bendrųjų programų […]

„Mokytojo TV interviu“: vertinimo sistemos pokyčiai

Kaip ateityje ugdysime sąmoningą ir atsakingą pilietį? Užtikrinsime ne tik gilesnį išmokimą, subalansuodami dalykų turinį ir XXI a. būtinų kompetencijų ugdymą, modernizuodami mokymo priemones ir aplinkas, bet ir žinių patikrinimus orientuosime į kompetencijų vertinimą. Netylant kalboms apie švietimo sistemos pokyčius, šįkart nuodugniau norime panagrinėti vieną iš kertinių planuojamų pokyčių – vertinimo sistemą. Ar reikėtų ją […]

Ekspertė Nicky Hockley: technologijas ugdymui atsirinkime išmintingai

Daugiau nei du trečdaliai mokytojų Europos Sąjungoje IKT (informacinių ir komunikacinių technologijų) taikymo ugdymui tema domisi laisvu metu ir dauguma jų teigiamai vertina IKT panaudojimo pamokose poveikį mokiniams – tokias įžvalgas pateikė 2013 metais Europos Komisijos užsakytas tyrimas. Praėjus beveik penkeriems metams, vienas didžiausių European SchoolNet vykdytų tarptautinių tyrimų patvirtino, jog mokytojai tiki technologijų nauda ugdymo […]

Prie pažangios mokyklos idėjų turi priprasti ir tėvai

Kokią ateities mokyklą mato ir kuria geriausi Lietuvos mokytojai? Pamokos be vadovėlio, neįprastos trukmės, kitokioje erdvėje, skirtingo amžiaus grupėms. Tokiomis besikeičiančios mokyklos idėjomis ir jau įgyvendinama patirtimi dalijasi Klaipėdos S. Dacho progimnazijos fizikos mokytoja ekspertė Virginija Birenienė – 2017-ųjų metų mokytoja. Žvelgiant į tai, kokie keliami ateities iššūkiai dabarties mokiniui, ar mokykla turėtų keistis? Jei […]