Švietimo naujienos: Kokią ateities mokyklą kuriame?

Paroda „Mokykla 2018“ jos dalyvius ir svečius kvietė mąstyti ir drauge kurti ateities mokyklą. Nors klausimas – itin platus, tačiau projektuoti mokyklos ateitį po 5-erių, 10-ies, o gal net 50-ies metų gali daugelis… Diskutuoti buvo pakviesti skirtingiems lygmenims atstovaujantys asmenys: Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė Simona Statauskaitė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos matematikos mokytoja Virginija […]

Penktokai ir šeštokai gamtos mokslų jau mokosi pagal naujus metodus

79-ių mokyklų penktokai ir šeštokai nuo rudens chemijos, fizikos ir biologijos mokosi pagal naujovišką integralią gamtamokslinio ugdymo programą – per pamokas, kurios trunka ilgiau nei 45 minutes, gamtos mokslai neskaidomi į atskiras chemijos, biologijos, fizikos pamokas, visų šių dalykų mokoma susietai, pamokoje kartais dirba ne vienas mokytojas. Mokydamiesi tokiu būdu mokiniai daugelį chemijos, fizikos, biologijos […]

KOKIĄ ATEITIES MOKYKLĄ KURIAME?

Šiandienos diskusija apie ateities mokyklą švietimo inovacijų parodoje „Mokykla 2018“ pratęsė iki šiol vykusį dialogą su visuomene dėl ugdymo turinio atnaujinimo. Mokinė, mokytoja, mokyklos direktorė, savivaldybės atstovė bei Švietimo ir mokslo ministrė išsakė savo mintis apie tai, ko reikia, kad sukurtume ateities mokyklą. Pokyčiai inicijuojami siekiant, kad ugdymas atlieptų kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes. Paklausus, […]

PROJEKTAS „KŪRYBINĖS PARTNERYSTĖS. KŪRYBINGUMO PLĖTRA LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE PRITAIKANT IR ĮDIEGIANT KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ MODELĮ“

Projekto Nr.: VP1–2.2.-ŠMM-04-V-04–001 Projekto trukmė: 2011 m. liepa – 2015 m. birželis (pratęstas iki 2015-10-15) Projekto vertė (skirta suma): 15 999 815 LT Kūrybinių partnerysčių modelis pasiūlė mokykloms unikalią kūrėjų patirtį, ugdymo atnaujinimo idėjas bei praktinę pagalbą jas įgyvendinant, padeda keisti mokymąsi ir sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumui ugdyti keisdamas mokymą – metodus, priemones, organizavimą, aplinką ir mokytojų požiūrį į savo […]

PROJEKTAS „MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14–19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS, REIKALINGOS ŠIUOLAIKINIAM DARBO PASAULIUI“

Projekto trukmė: 2009 m. balandžio 27 d. – 2014 m. balandžio 27 d. Projekto vertė (skirta suma): 9 157 636,00 Lt Trumpas projekto esmės apibūdinimas: Projektas – kompleksiškas, inovatyvus, prisideda prie mokinių iškritimo iš bendrojo lavinimo sistemos prevencijos, aprėpia ugdymo organizavimo modelio gairių, programų ir metodinių rekomendacijų parengimą, koregavimą, mokymus, sklaidą. Projekte pasinaudota pažangia užsienio šalių ir kviestinių užsienio ekspertų patirtimi. Parengus […]

PROJEKTAS „UGDYMO TURINIO NAUJOVIŲ SKLAIDOS MODELIS“

Projekto Nr.: VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–008 Projekto trukmė: 2011.10.26 – 2014.10.26 (pratęstas iki 2015.09.30) Projekto vertė (skirta suma): 10 487 879 Lt Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ugdymo turinio naujovių sklaidos modelį, parengti ir adaptuoti inovatyvias skaitmenines mokymo priemones, parengti ir įgyvendinti metodikas, kurios padėtų mokytojams veiksmingai naudoti skaitmenines mokymo priemones ugdymo procese, mokyti ir konsultuoti mokytojus, kaip naudoti šias priemones ugdymo procese. […]

PROJEKTAS „PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOJO KONCENTRO 5–8 KLASIŲ MOKINIŲ ESMINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“

Projekto Nr.: VP1–2.2-ŠMM-06-V-02–003 Projekto trukmė: 2012 m. vasario 2 d.-2015 m. gegužės 31 d. (pratęstas iki 2015 m. spalio 31 d.) Projekto vertė (skirta suma): 4 000 000 Lt Projekto tikslas – tobulinti pedagogų pasirengimą ugdyti 5–8 klasių mokinių kompetencijas, sukurti kompetencijoms ugdyti pritaikytą skaitmeninį ugdymo turinį. Projekto trumpas apibūdinimas: Projektas skirtas diegti pirmajame projekto etape parengtą kompetencijų ugdymo metodiką ir kurti į kompetencijų ugdymą […]

PROJEKTAS „PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS“

Projekto Nr.: VP1–2.2-ŠMM-02-V-02–003 Projektas – sudėtinė Mokyklų tobulinimo programos (MTP plius) dalis ir yra įgyvendinamas pagal dvišalę finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą 2011 m. spalio 10 d. Europos socialinio fondo agentūros ir Ugdymo plėtotės centro. Projekto įgyvendinimo trukmė: 2011.10.10 – 2014.10.09 Projekto vertė (skirta suma): 7 127 800,00 Lt Projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų […]

PROJEKTAS „PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOJO KONCENTRO (5–8 KL.) MOKINIŲ ESMINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“

Projekto kodas VP1–2.2-ŠMM-06-V-01–001 Projekto trukmė: 2009 m. kovo 27 d.-2012 m. kovo 27 d Projekto vertė (skirta suma): 8 998 260 Lt Projekto tikslai: sukurti prielaidas mokykloje 5–8 klasių mokinių esminėms kompetencijoms ugdyti, remiantis gamtamokslinės, komunikavimo gimtąja kalba ir mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymo pavyzdžiais. sukurti metodines rekomendacijas mokymo(si) medžiagai parengti. Projekto trumpas apibūdinimas: Projektas skirtas sudaryti prielaidas mokinių esminėms kompetencijoms, būtinoms mokymuisi visą […]