Darbą pradėjo atnaujinamų mokymo programų rengėjai – beveik 100 mokytojų ir mokslininkų

Gegužės 11 d. darbą pradėjo Bendrųjų ugdymo programų (BUP) 1-10 klasėms atnaujinimo darbo grupės.  Konkurso būdu buvo atrinkti 95 mokytojai bei mokslininkai, kurie atnaujins programas. Suformuotos 9 programų rengėjų grupės pagal ugdymo sritis: pradinio, dorinio, kalbinio, matematinio, informatikos, socialinio, gamtamokslinio, meninio, sveikatos ir fizinio.  Jos dar suskirstytos į pogrupius pagal dalykus: etika, tikyba, lietuvių kalba […]

SUSITIKIMAS SU MINISTERIJŲ ATSTOVAIS

Balandžio 28 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) ir Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) iniciatyva vyko nuotolinis susitikimas tarp Lietuvos Respublikos ministerijų atstovų, skirtas aptarti Bendrųjų ugdymo programų (BUP) atnaujinimo procesą, skirtingų sričių atstovų įsitraukimą, aspektus, kurie galėtų būti integruoti į atnaujintas programas bei tolimesnį bendradarbiavimą. ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento direktorė J. Navickaitė pradėjo susitikimą […]

KONFERENCIJA SAVIVALDYBIŲ ATSTOVAMS

Balandžio 24 d. vyko nuotolinis informacinis renginys, skirtas pristatyti projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ šalies savivaldybėms bei aptarti savivaldybių vaidmenį atnaujinat bei diegiant Bendrąsias ugdymo programas (BUP). Renginyje dalyvavo 60 savivaldybių atstovai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros vadovai ir darbuotojai. Konferencijos metu pristatyti projekto tikslai, įgyvendinimo eiga, savivaldybių įsitraukimo […]

Atranka į laisvas pozicijas BUP darbo grupėse

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia papildomą atranką į laisvas vietas Bendrųjų programų atnaujinimo darbo grupėse. Mokslininkai bei mokytojai kviečiami užimti pozicijas rengiant šių dalykų programas: Musulmonų tikyba (0,25 etato) Evangelikų liuteronų tikyba (0,25 etato) Chemija (mokslininkas 0,25 etato) Matematika (mokslininkas 0,5; mokytojas 0,25; mokslininkas pradiniam ugdymui 0,25 etato) Informatika (mokytojas 0,25 etato) Lietuvių kalba ir […]

SUFORMUOTOS GRUPĖS BUP ATNAUJINIMUI

Balandžio 7 d. paskelbtos suformuotos darbo grupės Bendrųjų ugdymo programų (BUP) atnaujinimui. Mokytojai bei mokslininkai atrinkti į lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, tautinių mažumų gimtųjų kalbų (lenkų, rusų), muzikos, fizinio ugdymo bei etikos  dalykų ir gamtamokslinio ugdymo srities pradiniame ugdyme grupes. Atranką į likusias laisvas vietas planuojama skelbti šią savaitę. Į […]

POLONISTAI DISKUTAVO DĖL BENDRŲJŲ PROGRAMŲ STRUKTŪROS

2020 m. kovo 10 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje įvyko viešoji konsultacija, kurios tikslas – sudaryti galimybes lenkų kalbos mokytojams tobulinti dalykines kompetencijas ugdymo turinio atnaujinimo kontekste. Konsultacijos metu buvo dalijamasi ne tik teksto suvokimo gebėjimų ugdymo didaktine patirtimi pagrindinėje mokykloje, bet ir aptartos galimybės, kaip gerinti ugdymo kokybę, tikslingai panaudojant mokomąją medžiagą (nacionalinių ir tarptautinių […]