SUFORMUOTOS GRUPĖS BUP ATNAUJINIMUI

Balandžio 7 d. paskelbtos suformuotos darbo grupės Bendrųjų ugdymo programų (BUP) atnaujinimui. Mokytojai bei mokslininkai atrinkti į lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, tautinių mažumų gimtųjų kalbų (lenkų, rusų), muzikos, fizinio ugdymo bei etikos  dalykų ir gamtamokslinio ugdymo srities pradiniame ugdyme grupes.

Atranką į likusias laisvas vietas planuojama skelbti šią savaitę. Į BUP atnaujinimo grupes nepatekę specialistai kviečiami prisidėti savanoriškai teikiant pastabas programų projektams.

Paraiškų teikimas į BUP atnaujinimo darbo grupes vyko iki kovo 13 d. Buvo sulaukta 79 mokytojų paraiškų – į 15 pozicijų pateikta daugiau nei viena paraiška, į 6 pozicijas pretendavo susibūrusios mokytojų komandos. Norą dirbti BUP atnaujinimo grupėse išreiškė 46 mokslininkai – iš 31 pozicijos į 11 pateikta daugiau nei viena paraiška, į tris pozicijas – mokslininkų grupės.

Naujai suformuotos darbo grupės darbą pradės pasibaigus atrankai į laisvas vietas. Dėl šalyje galiojančio karantino darbai bus vykdomi nuotoliniu būdu. Numatoma, kad visos atnaujintos programos mokyklas pasieks 2022-2023 mokslo metais.

Ignas Stanislovaitis

NŠA Ryšių su visuomene specialistas

El. paštas: ignas.stanislovaitis@nsa.smm.lt