Atranka į laisvas pozicijas BUP darbo grupėse

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia papildomą atranką į laisvas vietas Bendrųjų programų atnaujinimo darbo grupėse. Mokslininkai bei mokytojai kviečiami užimti pozicijas rengiant šių dalykų programas:

 • Musulmonų tikyba (0,25 etato)
 • Evangelikų liuteronų tikyba (0,25 etato)
 • Chemija (mokslininkas 0,25 etato)
 • Matematika (mokslininkas 0,5; mokytojas 0,25; mokslininkas pradiniam ugdymui 0,25 etato)
 • Informatika (mokytojas 0,25 etato)
 • Lietuvių kalba ir literatūra (mokytojas 0,25 etato)
 • Prancūzų kalba (mokytojas 0,25 etato)
 • Vokiečių (gimtoji) kalba (mokytojas 0,25 etato)
 • Gestų kalba (0,5 etato)
 • Dailė (mokslininkas 0,5 etato)
 • Šokis (mokytojas 0,25 etato)
 • Teatras (mokslininkas 0,25 etato)
 • Pilietinis ugdymas (mokslininkas 0,25; mokytojas 0,25 etato)
 • Socialinis ugdymas pradinėse klasėse (mokslininkas 0,25; mokytojas 0,25 etato)
 • Ekonomika (mokslininkas 0,25; mokytojas 0,25 etato)
 • Socialinis, emocinis, sveikatos ugdymas ir žmogaus sauga (0,5 etato)
 • Technologijos. Elektronika (0,25 etato)
 • Technologijos. Konstrukcinės medžiagos (0,25 etato)

Paraiškos teikiamos iki balandžio 16 d imtinai. Pareigybių aprašymus bei kitą informaciją galima rasti čia. Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti el. paštu adresu: giedre.daugirdiene@nsa.smm.lt

Balandžio 7 d. paskelbti mokytojai ir mokslininkai atrinkti į lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, tautinių mažumų gimtųjų kalbų (lenkų, rusų), muzikos, fizinio ugdymo bei etikos dalykų ir gamtamokslinio ugdymo srities pradiniame ugdyme grupes.