POLONISTAI DISKUTAVO DĖL BENDRŲJŲ PROGRAMŲ STRUKTŪROS

2020 m. kovo 10 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje įvyko viešoji konsultacija, kurios tikslas – sudaryti galimybes lenkų kalbos mokytojams tobulinti dalykines kompetencijas ugdymo turinio atnaujinimo kontekste. Konsultacijos metu buvo dalijamasi ne tik teksto suvokimo gebėjimų ugdymo didaktine patirtimi pagrindinėje mokykloje, bet ir aptartos galimybės, kaip gerinti ugdymo kokybę, tikslingai panaudojant mokomąją medžiagą (nacionalinių ir tarptautinių […]

WordPress pamokėlės

Pamoka 1: Prisijungimas Prisijungiame įrašydami vardą arba el. paštą ir slaptažodį. Išsisaugokite prisijungimo nuorodą: www.mokykla2030.lt/wp-admin/ Pamoka 2: Naujienos įkėlimas Kiekvienas naujas įrašas automatiškai priskiriamas „Naujienų“ kategorijai, todėl įrašius antraštę bei turinį nebūtina nieko papildomai žymėti. Atkreipkite dėmesį, kad naujienos nuoroda įvedama tik išorinės žinutės atveju, pvz. NŠA svetainėje. Pamoka 3: Informacijos modifikavimas/taisymas/papildymas Paprasčiausias būdas surasti […]

Įvyko susitikimas su įvairių konfesijų ir etikos mokytojų asociacijų atstovais

2020 m. kovo 4 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje įvyko susitikimas su Lietuvos evangelikų reformatų, katalikų, totorių bendruomenės ir etikos mokytojų asociacijos atstovais. Susitikime dalyvavo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios atstovai: kunigas Rimas Mikalauskas, Holger Lahayne, Rasa Mardosaitė, kunigas Raimondas Stankevičius, dr. Viktoras Kuprevičius; Lietuvos musulmonų muftijus prof. Adas Jakubauskas; Lietuvos Vyskupų Konferencijos atstovės: Kristina Valantinienė ir […]

Formuojamos darbo grupės programų atnaujinimui

Iki kovo 13 d. vyko mokytojų praktikų paraiškų dirbti atnaujinant Bendrąsias programas 1–10 klasėms teikimas. Sulauktos 79 paraiškos. Į 15 pozicijų pateikta daugiau nei viena paraiška. Į 6 pozicijas pretenduoja susibūrusios mokytojų komandos. Reikalavimai mokytojams praktikams – turėti dalyko aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne žemesnę nei mokytojo metodininko kvalifikaciją, išmanyti Lietuvos švietimo […]

2. Kiek komandoje bendrai dirbs žmonių rengiant programas? Kada ši komanda turėtų pradėti darbą? Ir iki kada programos turi būti parengtos?

Į bendrojo ugdymo turinio atnaujinimą siekiama įtraukti kuo daugiau įvairias dalykines sritis atstovaujančių ir su tarptautiniu kontekstu susipažinusių tyrėjų, taip pat mokytojų praktikų, kad atnaujintos programos kuo geriau atitiktų mokyklų ir visuomenės lūkesčius, padėtų mokiniams išsiugdyti šiuolaikiniame ir ateities pasaulyje svarbias kompetencijas. Suplanuota, kad bendrojo ugdymo programų rengimą sudaro keli etapai: Bendros gairės. Praėjusių metų […]