Ramutė Grinkevičiutė (Kauno J.Dobkevičiaus progimnazija)

Ramutė Grinkevičiutė
Kauno J.Dobkevičiaus progimnazija

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

9kl. laikomi privalomi lietuvių kalbos ir matematikos egzaminai, o viduriniam išsilavinimui būtų skiriami 3 metai.
Šiuo metu be galo daug mokinių tik sėdi mokyklos suole ir eikvoja valstybės lėšas argumentuodami ,kad jiems to ar ano gyvenime nereiks, tai geriau studijuotų pasirinktą specialybę, o į 10kl. galėtų pereiti tik tie, kurie turi motyvaciją mokytis ir tikslas aukštasis išsilavinimas.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Gamtos mokslų pamokos:
5-6 kl. integruoti gamtos mokslai.
Nuo 7kl. atskirai fzika, biologija,chemija (1 pam./sav.),o nuo 8 kl. – po 2 pam./sav. kiekvienam dalykui.
Integruotam gamtos mokslų mokymas – tai paviršutiniška dalykų apžvalga. Lietuva dar nepasirengusi, nes neparuošti reikiami specialistai (biologas-fizikas -chemikas viename). O kaip rodo mūsų ar užsienio universiteto programos ir gyvenimo praktika fizikos, biologijos ir chemijos žinių reikia gilių, o ne paviršutiniškų ir čia gali padėti tik tos srities specialistai.