Penktokai ir šeštokai gamtos mokslų jau mokosi pagal naujus metodus

79-ių mokyklų penktokai ir šeštokai nuo rudens chemijos, fizikos ir biologijos mokosi pagal naujovišką integralią gamtamokslinio ugdymo programą – per pamokas, kurios trunka ilgiau nei 45 minutes, gamtos mokslai neskaidomi į atskiras chemijos, biologijos, fizikos pamokas, visų šių dalykų mokoma susietai, pamokoje kartais dirba ne vienas mokytojas.

Mokydamiesi tokiu būdu mokiniai daugelį chemijos, fizikos, biologijos reiškinių, kartais prijungiant ir geografiją, išmoksta ne klausydamiesi sausos teorijos, o atranda patys eksperimentuodami, išsiaiškindami praktiškai, mokydamiesi kitoje aplinkoje, atlikdami tyrimus. Mokyklose, kuriose išbandoma ši integrali programa, gamtos mokslų mokytojai kartu parengia veiklos planą, padeda vienas kitam per pamokas, taip pat gali vienas kitą pakeisti, pvz., tokią integruotą pamoką gali vesti biologas arba du mokytojai.

Praėjusiais mokslo metais integrali gamtos mokslų ugdymo programa buvo išbandyta 19-os mokyklų penktose klasėse. Šiemet prisijungė dar 60 naujų mokyklų.

„Planuojama, kad 2021–2022 mokslo metais, kai šią programą bus išbandžiusios 79 mokyklos, bus apibendrintos ekspertų išvados. Ji bus pakoreguota pagal mokytojų ir ekspertų siūlymus, parengta metodinė medžiaga ir mokytojų kompetencijų tobulinimo programa. Nuo 2022 m. rugsėjo pagal šią programą galėtų mokytis visi šalies mokyklų 5–8 kl. mokiniai, – sako švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius. – Mokytojai, pagal programą dirbantys antrus metus, jau dabar pripažįsta, kad integralus gamtamokslinio ugdymo turinys padeda labiau formuoti visuminį pasaulio vaizdą, o aktyvus, kūrybiškas mokymasis įvairiose mokymosi aplinkose didina mokinių mokymosi motyvaciją, skatina domėjimąsi gamtos mokslais, ugdo bendradarbiavimo gebėjimus ir neabejotinai gerina pasiekimus“.

Alytaus šv. Benedikto gimnazija integruotai mokyti gamtos mokslų pamažu pradėjo mokyti dar anksčiau. „Mokytojai patvirtina, kad vaikams mokytis taip įdomiau, o jeigu įdomiau, tai ir lengviau, be to, vaikų akyse pakyla ir mokymo vertė, nes jie mato sąsajas su kasdiene savo aplinka, – pasakoja gimnazijos direktorė Loreta Šernienė. – Pvz., mokydamiesi apie vandenį, jie sužinojo, kokios yra jo rūšys, kaip jis išvis atsiranda, kiek vandens suvartoja jų šeima. Mokydamiesi tokiu būdu vaikai gauna daug praktikos, be to, dirbdami komandomis, pristatinėdami savo darbus lavina ir bendradarbiavimo, viešojo kalbėjimo kompetencijas“.
Per pamokas dažnai dirba du mokytojai, pvz., chemijos ir biologijos, pamokos yra dvigubos, pvz., per dieną būna po 2 biologijos ar kitų dalykų pamokas. Gimnazija taip pat yra gavusi priemonių šioms pamokoms, steigia gamtamokslinį kabinetą.

Bandomajame projekte dalyvaujančios mokyklos aprūpinamos gamtos mokslams mokyti skirtomis priemonėmis. 5–8 klasėms nupirktos fizikos, technologijų, chemijos ir dalis biologijos mokymo priemonių. Kai kurias mokyklas priemonės jau pasiekė, visas priemones bus baigta pristatyti iki 2019 m. kovo.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1197
El. paštas info@smm.lt