SVARBIAUSI MĖNESIO ĮVYKIAI (2021 M. VASARIS)

Vasario 26 d. 15:00 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Daugiau apie šio mėnesio renginį >>>> Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ savivaldybių savanorių bei ekspertų […]

„UTA: KAS VYKSTA?“ – ŠĮKART APIE KOMPETENCIJAS BENDROSIOSE PROGRAMOSE

Vasario 26 d. 15:00 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Vasario 26 d. konferencijos programa: Kompetencijos bendrosiose programose: gamtamokslinio ugdymo ir technologijų ugdymo sričių pavyzdžiai. Ona Vaščenkienė ir Eglė Vaivadienė, NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkės. […]

Europos komisijos ir Britų tarybos projektas mokyklų vadovams: ką reikia žinoti?

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymu, Europos Komisija per Struktūrinių reformų rėmimo programą finansuoja projektą, pagal kurį teikiama techninė parama, kad mokyklų vadovai visoje Lietuvoje galėtų įgyvendinti naujas ugdymo turinio reformas. Britų taryba turi panašaus darbo patirties ir kitose ES šalyse, todėl jos buvo paprašyta parengti tokį projektą, kuris atitiktų specifinius Lietuvos reikalavimus. Nuo praėjusių […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (VASARIO 2 – 9 D.)

Įvyko istorijos ir pilietinio ugdymo bendrųjų programų rengėjų susitikimas dėl programų dermės ir integracijos bei Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) darbuotojų diskusija, kurioje buvo aptartas Pilietinio ugdymo bendrosios programos projektas.    Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) sulaukė daugiau nei 100 laiškų bei kitų formų pasiūlymų iš įvairių socialinių partnerių bei švietimo bendruomenės dėl Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo. Daugiausiai pasiūlymų pateikta lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos bei gamtamokslinio ugdymo […]

PATEIKTA DAUGIAU NEI 100 PASIŪLYMŲ UGDYMO PROGRAMŲ ATNAUJINIMUI

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) sulaukė daugiau nei 100 laiškų bei kitų formų pasiūlymų iš įvairių socialinių partnerių bei švietimo bendruomenės dėl Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo.  Pirmieji atnaujinto pradinio ir pagrindinio ugdymo turinio išbandymai mokyklose prasidės jau kitais mokslo metais, todėl programų rengėjai, siekdami kokybiškų rezultatų turinio atnaujinime, pakvietė įvertinti ir pateikti rekomendacijas 2020 metų pabaigoje pristatytiems programų projektams.   Daugiausiai pasiūlymų pateikta lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos bei gamtamokslinio ugdymo programų projektams. Iš viso atnaujinamos 29 mokomųjų dalykų programos. Numatoma, […]

UTA MOKYMAMS – ATRANKOS KRITERIJAI

Rengiantis atnaujintų Bendrųjų programų (BP) diegimui Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia savivaldybių Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) koordinatorius ir sudarytas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo komandas atrinkti mokytojus, kurie bus kviečiami dalyvauti NŠA organizuojamuose mokymuose, skirtuose pasirengti dirbti pagal atnaujintas BP. Preliminarus mokymų laikas – šių metų ruduo. NŠA MOKYMAI – DALYVIŲ ATRANKA […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (SAUSIO 26 D. – VASARIO 2 D.)

Sausio 29 d. įvyko pirmoji tokia kasmėnesinė vaizdo konferencija „UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA?“, prie kurios prisijungė daugiau nei 3 tūkstančiai švietimo bendruomenės narių. Daugiau informacijos apie renginius, vaizdo įrašus bei pateiktą medžiagą rasite čia.  Istorijos pagrindinio ugdymo bendrųjų programų rengėjai baigė susitikimus su visų savivaldybių istorijos mokytojų metodiniais būreliais, kurių metu aptartas atnaujinamos istorijos bendrosios programos projektas. Iš viso buvo susitikta su 238 mokytojais.  Įvyko Lietuvių gestų kalbos bendrosios programos ir […]

ĮVYKO PIRMOJI KASMĖNESINĖ UTA KONFERENCIJA

Sausio 29 d. įvyko pirmoji tokia kasmėnesinė vaizdo konferencija „UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA?“, prie kurios prisijungė daugiau nei 3 tūkstančiai švietimo bendruomenės narių.   Praėjusį penktadienį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) bei Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) atstovai pristatė šiuo metu vykstančio Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) gaires, procesus, ypatybes bei kitus susijusius aspektus.  Pradedama renginį, NŠA direktorė Rūta Krasauskienė pabrėžė, jog „bendros diskusijos būdu galime daug ką pakeisti […]