UTA savivaldybėse: kas ir kada?

Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ savivaldybių savanorių bei ekspertų grupė rengia rekomendacijas savivaldybėms ir mokykloms sėkmingam atnaujinto turinio įgyvendinimui.  

Siekiant aiškiau suprasti šios projekto dalies pagrindinius aspektus bei terminus, parengtas veiklos planas:  

  • 2021 m vasario – gegužės mėn. rengiami kriterijai ir kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį pristatomi savivaldybių UTA komandoms. Pirmasis susitikimas – vasario 24 d.  
  • Gegužės  liepos mėn.  atliekamas mokymų  savivaldybių UTA komandų  temų poreikio tyrimas.    
  • Liepos n.  parengtas detalus kriterijų aprašas. 
  • Rugpjūčio – rugsėjo mėn. rengiamos mokymų programos . 
  • Spalio – lapkričio mėn. pradedami mokymai savivaldybių UTA komandoms. 

Veiklos ekspertinė grupė jau yra parengusi įvairias rekomendacijas, kaip ruoštis atnaujinto turinio įgyvendinimui savivaldybėse (pvz.: kaip valdyti pokyčius, UTA komandų formavimas ir kt.). Jas rasite infografikų formatu čia >>>>

Kylant klausimams dėl turinio atnaujinimo bei diegimo – kreipkitės elektroniniu paštu mokykla2030@nsa.smm.lt. 

Taip pat kviečiame prenumeruoti MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmiesiems gauti informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>> 


Finansuojama iš Europos socialinio fondo