SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (SAUSIO 26 D. – VASARIO 2 D.)

  • Sausio 29 d. įvyko pirmoji tokia kasmėnesinė vaizdo konferencija „UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA?“, prie kurios prisijungė daugiau nei 3 tūkstančiai švietimo bendruomenės narių. Daugiau informacijos apie renginius, vaizdo įrašus bei pateiktą medžiagą rasite čia. 
  • Istorijos pagrindinio ugdymo bendrųjų programų rengėjai baigė susitikimus su visų savivaldybių istorijos mokytojų metodiniais būreliais, kurių metu aptartas atnaujinamos istorijos bendrosios programos projektas. Iš viso buvo susitikta su 238 mokytojais. 
  • Įvyko Lietuvių gestų kalbos bendrosios programos ir jos Įgyvendinimo rekomendacijų rengimo grupės susitikimai su Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos atstovais. 
  • Toliau vykdomi savivaldybių švietimo padalinių vadovų, švietimo padalinių darbuotojų, atsakingų už Ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) savivaldybėse, savivaldybių švietimo centrų darbuotojų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento darbuotojų tęstiniai UTA informaciniai / mokomieji renginiai. Atstovai jau supažindinti su 3 kompetencijomis, kuriomis grindžiamos atnaujinamos programos, sausio 2 d. pristatomas Vaiko raidos aprašas bei kitos UTA veiklos. Daugiau apie renginius >>>> 
  • Baigėsi argumentuotų pasiūlymų ir įžvalgų dėl Bendrųjų programų projektų teikimo terminas, trukęs nuo gruodžio 16 d. iki sausio 31 d. Per pastarąjį laikotarpį programų atnaujintojai sulaukė daugiau nei 100 laiškų iš įvairių socialinių partnerių bei švietimo bendruomenės narių. Artimiausiu metu Bendrųjų programų projektai bus peržiūrimi bei pristatyti diskusijoms.

Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo