PROJEKTAS „KŪRYBINĖS PARTNERYSTĖS. KŪRYBINGUMO PLĖTRA LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE PRITAIKANT IR ĮDIEGIANT KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ MODELĮ“

Projekto Nr.: VP1–2.2.-ŠMM-04-V-04–001
Projekto trukmė: 2011 m. liepa – 2015 m. birželis (pratęstas iki 2015-10-15)
Projekto vertė (skirta suma): 15 999 815 LT
Kūrybinių partnerysčių modelis pasiūlė mokykloms unikalią kūrėjų patirtį, ugdymo atnaujinimo idėjas bei praktinę pagalbą jas įgyvendinant, padeda keisti mokymąsi ir sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumui ugdyti keisdamas mokymą – metodus, priemones, organizavimą, aplinką ir mokytojų požiūrį į savo pačių kūrybiškumą bei kūrybiško darbo galimybes.

Projekto metu sukurta ir išbandyta kūrybiško mokymosi metodika, metodinė medžiaga, apmokyti specialistai (mokytojai ir kūrybinio sektoriaus praktikai), užmegzti ilgalaikiai ryšiai, padidėjęs suinteresuotų asmenų supratimas apie kūrybiškumo ugdymo reikšmę.

Tai sudaro sąlygas kūrybinio mokymo metodams bendrojo lavinimo mokyklose taikyti dažniau ir profesionaliau, siekti, kad kūrybiškas mokymasis taptų nuolatine visos mokyklos praktika.

Projekto rezultatai:

  • Pritaikytas, išbandytas, įvertintas ir patobulintas kūrybinių partnerysčių modelis.
  • Atlikti „Kūrybinių partnerysčių“ tyrimai.
  • Įgyvendinta apie 220 kūrybiško mokymosi projektų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.
  • Dirbti su mokyklomis pagal kūrybinių partnerysčių metodiką parengta apie 200 kuriančių profesionalų.
  • „Kūrybinių partnerysčių“ projekte atrinkta ir parengta dalyvauti 100 mokyklų.
  • Kūrybiško mokymosi patirčių įgijo daugiau kaip 4000 mokinių.
  • Kvalifikacijas kūrybiško mokymo srityje tobulino daugiau kaip 1000 mokytojų.
  • Įgyvendintas rezultatų sklaidos planas, sukurtas internetinis portalas veikia kaip informacijos ir patirčių dalijimosi kūrybiško mokymosi srityje platforma.
  • Sukurti mokyklų ir kūrybinio sektoriaus partnerystės neformalūs tinklai, sudarytos sąlygos kūrybiško mokymosi praktikų vystymuisi projektui pasibaigus.