PROJEKTAS „UGDYMO TURINIO NAUJOVIŲ SKLAIDOS MODELIS“

Projekto Nr.: VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–008
Projekto trukmė: 2011.10.26 – 2014.10.26 (pratęstas iki 2015.09.30)
Projekto vertė (skirta suma): 10 487 879 Lt
Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ugdymo turinio naujovių sklaidos modelį, parengti ir adaptuoti inovatyvias skaitmenines mokymo priemones, parengti ir įgyvendinti metodikas, kurios padėtų mokytojams veiksmingai naudoti skaitmenines mokymo priemones ugdymo procese, mokyti ir konsultuoti mokytojus, kaip naudoti šias priemones ugdymo procese.

Projekto uždaviniai:

  • adaptuoti ir parengti inovatyvias skaitmenines mokymo priemones;
  • įdiegti skaitmenines mokymo priemones bendrojo ugdymo mokyklose.

Projekto rezultatai:

  1. Atlikta Lietuvoje esančių skaitmeninių mokymo priemonių pasiūlos ir tinkamumo naudoti ugdymo procese analizė.
  2. Sukurtos skaitmeninės mokymo priemonės doriniam ugdymui, lietuvių kalbai ir literatūrai 9–10 kl., lietuvių kalbai ir literatūrai 11–12 kl., tautinių mažumų gimtosioms kalboms 9–12 kl., Lietuvos istorijai 9–12 kl., Lietuvos geografijai 9–12 kl., matematikai 11–12 kl., chemijai 10–11 kl., meniniam ugdymui 9–12 kl., technologijoms 5–10 klasei.
  3. Parengta skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika.
  4. Sukurta ir palaikoma ugdymo turinio informacinė sistema „Ugdymo sodas“.
  5. Parengti 119 skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme švietimo konsultantų.
  6. Organizuoti mokytojų dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis mokymai, kuriuose dalyvavo 2120 mokytojų.