MOKYKLOSE TIRIAMAS PASIRENGIMAS DIEGTI ATNAUJINAMAS MOKYMOSI PROGRAMAS

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) vykdo tyrimą, skirtą pasirengti diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Tyrime dalyvauja 30 atrinktų šalies mokyklų, kuriose iki kitų metų balandžio bus analizuojama patirtis ir remiantis tyrimo duomenimis bus parengtos rekomendacijos mokytojams kaip įgyvendinti atnaujintas programas. „Praktiškai pabaigus rengti atnaujinamų mokymosi programų projektus, prasideda naujas etapas – reikia pasitikrinti, … Tęskite MOKYKLOSE TIRIAMAS PASIRENGIMAS DIEGTI ATNAUJINAMAS MOKYMOSI PROGRAMAS skaitymą