Skelbiami atnaujinamų BP projektai

Šiandien skelbiami atnaujinti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektai (juos rasite čia), pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Iš viso Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) atnaujina 31 mokomojo dalyko programų projektą. Siekiant kokybiškų ugdymo turinio pokyčių, šie projektai bus tobulinami toliau.

„Švietimo bendruomenė aktyviai įsitraukė į diskusijas bei teikia konstruktyvius pastebėjimus. Po pirmojo kvietimo teikti pasiūlymus, per mėnesį iš socialinių partnerių, įvairių sričių specialistų bei kitų suinteresuotų grupių sulaukėme daugiau nei 100 siūlymų. Tai padeda programų projektų rengėjams pažvelgti į savo darbus iš kitų perspektyvų ir siekti geriausių rezultatų. Dabar taip pat lauksime atsiliepimų apie paskelbtus programų projektus, nes atnaujinimo procesas vyksta nuolatos ir baigsis tik tuomet, kai projektai bus išbandyti mokyklose“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė. 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektus rengia apie 90 mokslininkų bei mokytojų, kurie šį darbą pradėjo 2020 m. balandžio mėnesį. Pastarąjį kartą programos buvo atnaujintos daugiau nei prieš dešimtmetį.

Ugdymo turinį būtina atnaujinti ne tik dėl per šį laikotarpį įvykusių pokyčių švietime, bet ir atsižvelgiant į naujausius mokslo pasiekimus, tarptautinių tyrimų ir nacionalinių pasiekimų patikrinimų rezultatus, tarptautinių organizacijų ekspertų rekomendacijas. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į TIMSS tyrimo ketvirtokų rezultatus, stiprinamas gamtamokslinis ugdymas pradinėse klasėse.

Atnaujinant BP laikomasi į kompetencijas orientuoto ugdymo krypties. Siekiama ugdyti šias kompetencijas: pažinimo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinę, kultūrinę ir komunikavimo. Kaip kompetencijos atsispindi atnaujinamose BP nurodoma kartu su programų projektais skelbiamuose kompetencijų žemėlapiuose. Juose pateikiama, kokiais pasiekimais ir mokymosi turiniu ugdoma kiekviena nurodyta kompetencija.

Mokymosi turinys atnaujinamose BP pateikiamas išskiriant privalomą dalyko turinį (apie 70 procentų) ir pasirenkamą turinį (apie 30 procentų), kurį pasirenka mokytojas atsižvelgdamas į mokinių galimybes ir derindamas su kitais mokytojais. Šios proporcijos dydis gali skirtis priklausomai nuo ugdymo pakopos, dalyko logikos, tikslų, mokymo tradicijos.

Kad ugdymo turinio atnaujinimas būtų kokybiškas, šiandien paskelbtus BP projektus ketinama koreguoti, atsižvelgiant į gautus pastebėjimus, rekomendacijas ir vertinimus. Atnaujintų BP versijų fragmentai bus išbandomi mokyklose. Planuojama, kad atnaujintos BP mokyklose bus pradėtos diegti 2023 m.

Visi programų projektai patalpinti interneto svetainėje MOKYKLA2030.LT. Sulaukus vėlesnių pastebėjimų bei pasiūlymų, atnaujintas Socialinio, emocinio, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai ugdymo ir žmogaus saugos BP projektas bus paskelbtas vėliau.

Siūlymų paskelbtiems BP projektams laukiama iki gegužės 15 d. el. paštu mokykla2030@nsa.smm.lt. Iki to laiko numatoma rengti diskusijų ciklą, skirtą atnaujinamų projektų aptarimui, atsakant į visuomenės klausimus.


Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo