4. Esu švietimo žmogus ir noriu dalyvauti rengiant Kompetencijų raidos aprašą ir Bendrąsias programas. Kokiu būdu galiu tai padaryti?

Nacionalinėje švietimo agentūroje registruojami savanoriai, norintys dalyvauti procese. Prašymą įtraukti į savanorių sąrašą prašom rašyti: mokykla2030@nsa.smm.lt.