2. Kiek komandoje bendrai dirbs žmonių rengiant programas? Kada ši komanda turėtų pradėti darbą? Ir iki kada programos turi būti parengtos?

Į bendrojo ugdymo turinio atnaujinimą siekiama įtraukti kuo daugiau įvairias dalykines sritis atstovaujančių ir su tarptautiniu kontekstu susipažinusių tyrėjų, taip pat mokytojų praktikų, kad atnaujintos programos kuo geriau atitiktų mokyklų ir visuomenės lūkesčius, padėtų mokiniams išsiugdyti šiuolaikiniame ir ateities pasaulyje svarbias kompetencijas.

Suplanuota, kad bendrojo ugdymo programų rengimą sudaro keli etapai:

  • Bendros gairės. Praėjusių metų pabaigoje parengtose Bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo gairėse sutarta dėl bendrų ugdymo atnaujinimo principų: ko svarbu mokyti, kokias kompetencijas ugdyti. Gairėse numatyta stiprinti kryptingą mokinio vertybinį ugdymą, ugdyti kompetencijas, būtinas sėkmingai gyventi šiuolaikiniame pasaulyje, suteikti tvarius žinių pagrindus, sieti temas su gyvenimo aktualijomis. Taip pat sutarta, kad dalykinis turinys yra pagrindas ugdytis mokinių kompetencijoms: socialinėms emocinėms, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, kultūrinėms, pažinimo, komunikavimo, pilietiškumo.
  • Aprašai, kaip ir kokios kompetencijos ugdomos. Dabar rengiami detalūs kompetencijų raidos įvairiais vaiko amžiaus tarpsniais aprašai.
  • Bendrosios programos. Vadovaujantis parengtais kompetencijų aprašais, atnaujinamos konkrečių dalykų ugdymo programos visoms klasėms: ko turi būti mokoma. Dalykų bendrųjų programų projektai bus paskelbti iki šių metų pabaigos.
  • Ugdymo programų svarstymas ir išbandymas. Atnaujintų programų projektai bus skelbiami svarstyti švietimo bendruomenei, bus apmokomi mokyklų vadovai ir pedagogai, kaip dirbti su nauju ugdymo turiniu. Numatoma, kad visos atnaujintos programos mokyklas pasieks 2023 m.