1. Kiek mokomųjų dalykų ir kokiems jos bus rengiamos?

Bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo gairėse įvardyta 31 bendroji programa. Jos ir bus atnaujinamos. Vidurinio ugdymo programos bus pradėtos atnaujinti po to, kai bus atnaujintos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.