Jolanda Repečkienė (Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija)

Jolanda Repečkienė
Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija
Gamtos mokslų metodinė grupė

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Pritariame išsakytiems Bendrojo ugdymo tarybos siūlymams – https://drive.google.com/file/d/0B6HMwOJyuq0qWlJHNkpZWmxiMmxYbGpBeldlVjJJMENlekV3/view?fbclid=IwAR0lBKhhPG05VatYPT6m4wNKfcCQrJRwDEHfajZBYCsB0wD6FdaL3_rw9lI
Gamtos mokslų metodinės grupės narių nuomonė sutampa su bendrojo ugdymo tarybos nuomone.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Pritariame išsakytiems Bendrojo ugdymo tarybos siūlymams – https://drive.google.com/file/d/0B6HMwOJyuq0qWlJHNkpZWmxiMmxYbGpBeldlVjJJMENlekV3/view?fbclid=IwAR0lBKhhPG05VatYPT6m4wNKfcCQrJRwDEHfajZBYCsB0wD6FdaL3_rw9lI
Gamtos mokslų metodinės grupės narių nuomonė sutampa su bendrojo ugdymo tarybos nuomone.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Pritariame išsakytiems Bendrojo ugdymo tarybos siūlymams – https://drive.google.com/file/d/0B6HMwOJyuq0qWlJHNkpZWmxiMmxYbGpBeldlVjJJMENlekV3/view?fbclid=IwAR0lBKhhPG05VatYPT6m4wNKfcCQrJRwDEHfajZBYCsB0wD6FdaL3_rw9lI
Gamtos mokslų metodinės grupės narių nuomonė sutampa su bendrojo ugdymo tarybos nuomone.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

Pritariame išsakytiems Bendrojo ugdymo tarybos siūlymams – https://drive.google.com/file/d/0B6HMwOJyuq0qWlJHNkpZWmxiMmxYbGpBeldlVjJJMENlekV3/view?fbclid=IwAR0lBKhhPG05VatYPT6m4wNKfcCQrJRwDEHfajZBYCsB0wD6FdaL3_rw9lI
Gamtos mokslų metodinės grupės narių nuomonė sutampa su bendrojo ugdymo tarybos nuomone.

3.3. Pertvarkos uždaviniai

Pritariame išsakytiems Bendrojo ugdymo tarybos siūlymams – https://drive.google.com/file/d/0B6HMwOJyuq0qWlJHNkpZWmxiMmxYbGpBeldlVjJJMENlekV3/view?fbclid=IwAR0lBKhhPG05VatYPT6m4wNKfcCQrJRwDEHfajZBYCsB0wD6FdaL3_rw9lI
Gamtos mokslų metodinės grupės narių nuomonė sutampa su bendrojo ugdymo tarybos nuomone.

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Pritariame išsakytiems Bendrojo ugdymo tarybos siūlymams – https://drive.google.com/file/d/0B6HMwOJyuq0qWlJHNkpZWmxiMmxYbGpBeldlVjJJMENlekV3/view?fbclid=IwAR0lBKhhPG05VatYPT6m4wNKfcCQrJRwDEHfajZBYCsB0wD6FdaL3_rw9lI
Pritariame, kad išnyktų specializuotos bendrojo ugdymo mokyklos nuo 1 iki 8 klasės, šias programas privalo perimti specializuotos visos Lietuvos išgrynintos gimnazijos.
Specializuotos mokyklos renkasi vaikus didmiesčiuose ir tai trukdo mokinių skaičių sureguliavimui.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Pritariame išsakytiems Bendrojo ugdymo tarybos siūlymams – https://drive.google.com/file/d/0B6HMwOJyuq0qWlJHNkpZWmxiMmxYbGpBeldlVjJJMENlekV3/view?fbclid=IwAR0lBKhhPG05VatYPT6m4wNKfcCQrJRwDEHfajZBYCsB0wD6FdaL3_rw9lI
Gamtos mokslų metodinės grupės narių nuomonė sutampa su bendrojo ugdymo tarybos nuomone.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Pritartume taikyti centralizuotą mokinių pasiekimų patikrinimą ir rezultatų analizę, siekiant padėti visiems vaikams pagerinti pasiekimus.
Nepritariame dabartiniam egzaminų sesijos vykdymo laikui (visi mokslo metai),
tai trukdo ugdymo procesui

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Pritariame
Ankstesnis pasirinkimas, giluminis mokymasis ir ilgesnis laikas galutiniam apsisprendimui.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Įvedant integruotą gamtos mokslą tinkamai paruošti mokytojus bei jų pagalbininkus (laborantus)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Su dalykų specialistais iš pagrindų peržiūrėti programų turinį bei apimtį.