ATNAUJINTŲ BP DIEGIMAS IR ĮTRAUKTIS – KĄ REIKIA ŽINOTI?

Veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ ekspertų grupė parengė rekomendacijas, kuriose pristatoma, kaip svarbu rengiantis dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas yra veikti drauge dėl kiekvieno mokinio įtraukties.   Infografike aptariama, kaip kurti įtraukiojo ugdymo kultūrą, politiką ir praktiką visais lygmenimis,  koks turėtų būti atnaujinto ugdymo turinio kelias iki kiekvieno mokinio. Pažymimas savivaldybės (švietimo skyriaus,  švietimo […]

IEŠKOME PROJEKTO METODININKO

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia prisijungti prie projekto „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“ ir tapti metodininku, atsakingu už skaitmenines mokymo priemones. Reikalavimai pretendentui: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą; turėti pedagogo kvalifikaciją; turėti patirties įgyvendinant projektus; turėti patirties koordinuojant skaitmeninių mokymo priemonių kūrimo procesą; gebėti rengti su veikla susijusius dokumentus; gerai išmanyti Lietuvos […]

VAIKŲ ĮTRAUKTIES PRIEMONĖMS – ARTI MILIJONO EURŲ

Nacionalinė švietimo agentūra skyrė beveik 890 tūkst. eurų programinės įrangos, skirtos ugdyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius, sukūrimui bei pritaikymui. Ši veikla numatyta įgyvendinant projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. „Siekiant gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą, norime suteikti daugiau pagalbos mokymo procese naudojant specialiąsias mokymo priemones, […]

Kviečiame į viešąją konsultaciją, skirtą Gamtamokslinio ugdymo BP

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“, birželio 10–11 dienomis kviečia gamtos mokslų mokytojus, mokyklų administracijos atstovus ir visus švietimo bendruomenės narius, kurie domisi gamtamoksliniu ugdymu, dalyvauti nuotolinėje viešojoje konsultacijoje „Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų integralus įgyvendinimas“. Viešojoje konsultacijoje bus: pristatytas Vilniaus universiteto mokslininkų vykdomas […]

KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS BP ATNAUJINIMO GAIRIŲ KEITIMUI

Atsižvelgiant į tai, kad į bendrą atnaujinamą ugdymo turinio kontekstą įtraukiamas:   priešmokyklinio ugdymo programos atnaujinimas, inicijuojami vidurinio ugdymo programos pokyčiai, ir atsižvelgiant į švietimo būklės tyrimus, ugdymo mokslų tendencijas, tarptautinių organizacijų rekomendacijas, į kompetencijų sąrašą įtraukiama skaitmeninė kompetencija, inicijuojamas Bendrųjų programų atnaujinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (GEGUŽĖS 18-25 D.)

Sulaukusi naujų pasiūlymų Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) tęsia pradinio ir pagrindinio ugdymo programų atnaujinimo darbus. Iš viso atnaujinama 31 mokomojo dalyko programa. Jų projektai bus tobulinami toliau, mažėjantis pasiūlymų skaičius rodo, kad programos vis labiau atitinka švietimo bendruomenės poreikius. Plačiau >>>>  Gegužės 28 d. 15 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius stebėti kiekvieną […]

„UTA: KAS VYKSTA?“. DISKUSIJA APIE PILIETIŠKUMO BP

Gegužės 28 d. 15 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius stebėti kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamą vaizdo konferenciją UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Šį mėnesį – ekspertinė diskusija skirta Pilietiškumo Bendrosios programos (BP) projekto aptarimui.   Pilietiškumo programos atnaujintojai, nepriklausomi ekspertais bei organizacijų nariai aptars pačius aktualiausius programos projekto aspektus: globalumas ir / ar lokalumas, kuo skiriasi pilietiškumas […]

NŠA pradeda svarstyti pasiūlymus atnaujinamoms mokymosi programoms

Sulaukusi naujų pasiūlymų Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) tęsia pradinio ir pagrindinio ugdymo programų atnaujinimo darbus. Iš viso atnaujinama 31 mokomojo dalyko programa. Jų projektai bus tobulinami toliau, mažėjantis pasiūlymų skaičius rodo, kad programos vis labiau atitinka švietimo bendruomenės poreikius. „Socialinių partnerių, įvairių sričių specialistų bei kitų suinteresuotų grupių teikiami pastebėjimai padeda programų projektų rengėjams pažvelgti […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (GEGUŽĖS 11-18 D.)

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamą informacinį renginį, skirtą susipažinimui su atnaujinamais Sveikatos ir fizinio ugdymo srities pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) projektais >>>>  Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ ekspertų grupė toliau darbuojasi ties sėkmingu savivaldybių ir mokyklų atnaujinto turinio įgyvendinimu bei pristato naujas […]

Sveikatos ir fizinio ugdymo srities BP projekto pristatymas

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamą informacinį renginį, skirtą susipažinimui su atnaujinamais Sveikatos ir fizinio ugdymo srities pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) projektais. Gegužės 21 d. 15:00 bus pristatomi bei aptariami dabartiniuose programų projektuose (su jais galite susipažinti čia) randami pokyčiai:  kompetencijų ugdymas dalyku, kompetencijų žemėlapiai, mokymosi turinio pokyčiai ir kodėl jie reikalingi, tarpdalykinė integracija, dalykų dermė kt.   Susitikimo programa >>>> Nuoroda į susitikimą >>>> Visų BP projektų pristatymų […]