INFORMATIKOS UGDYMAS: KAS KEISTŲSI BENDROSIOSE PROGRAMOSE?

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Kadangi ugdymo turinys yra atnaujinamas – juose apstu pokyčių, todėl ateinančiu metu pristatysime kai kuriuos ugdymo srityse atsiradusius pasikeitimus. Šį kartą – apie INFORMATIKOS UGDYMĄ. Pristatome Informatikos BP projektą papildžiusias naujas pasiekimų sritis: „Duomenų tyryba ir informacija“, siekiant duomenų prasmingo naudojimo.  Kasdien susiduriant su […]

PROGRAMŲ PROJEKTŲ PRISTATYMAI MOKYTOJAMS DALYKININKAMS

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektais. Artimiausi renginiai – balandžio 20 d. (Technologijų bendroji programa) bei balandžio 22 d. (pradinio ugdymo bendrosios programos: lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo srities, meninio ugdymo srities).   Susitikimų metu bus pristatomi bei aptariami dabartiniuose programų projektuose (su jais galite susipažinti čia) randami pokyčiai:  kompetencijų ugdymas dalyku, kompetencijų žemėlapiai, mokymosi turinio pokyčiai ir kodėl jie reikalingi, tarpdalykinė integracija, dalykų dermė kt.   Nuorodos […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (BALANDŽIO 6 – 13 D.)

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Kadangi ugdymo turinys yra atnaujinamas – juose apstu pokyčių, todėl ateinančiu metu pristatysime įvairius ugdymo srityse atsiradusius pasikeitimus. Šį kartą – apie GAMTAMOKSLINĮ UGDYMĄ >>>>  Kviečiame visų šalies mokyklų bei ugdymo įstaigų direktorius ir pavaduotojus ugdymui į tęstinius susitikimus, skirtus šiuo metu vykstančiam Ugdymo turinio atnaujinimui (UTA). Pirmasis […]

Susitikimai su šalies mokyklų vadovais dėl UTA

Kviečiame visų šalies mokyklų bei ugdymo įstaigų direktorius ir pavaduotojus ugdymui į tęstinius susitikimus, skirtus šiuo metu vykstančiam Ugdymo turinio atnaujinimui (UTA). Pirmasis susitikimas – jau balandžio 14 d. Renginių metu bus pristatomos UTA veiklos, aptarti nuveikti darbai, pristatomi planuojami procesai bei kiti svarbūs aspektai, kurie bus aktualūs direktoriams bei jų pavaduotojams. Balandžio 14 d. susitikimo […]

Gamtamokslinis ugdymas: kas keistųsi Bendrosiose programose?

Prieš savaitę Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Kadangi ugdymo turinys yra atnaujinamas – juose apstu pokyčių, todėl ateinančiu metu pristatysime įvairius ugdymo srityse atsiradusius pasikeitimus. Šį kartą – apie GAMTAMOKSLINĮ UGDYMĄ:   8 klasėje bus nagrinėjamas radioaktyvumas − alfa, beta, gama spinduliavimas, jo savybės ir poveikis gyvajam organizmui, radioaktyvių spindulių […]

Rekomendacijos atnaujinto turinio diegimui: kaip pasiruošti savivaldybių švietimo įstaigoms?

Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ savivaldybių savanorių bei ekspertų grupė toliau darbuojasi ties sėkmingu savivaldybių ir mokyklų atnaujinto turinio įgyvendinimu bei pristato naujas rekomendacijas 3 skirtingoms savivaldybių švietimo institucijoms. Šįkart siekiant mokytojams padėti pasirengti dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu, parengti šie infografikai: Kaip švietimo padaliniui pasirengti atnaujintų bendrųjų programų (BP) diegimui >>>> Atnaujintų bendrųjų programų diegimas: švietimo pagalbos įtaigų vaidmuo >>>> Kaip mokyklos vadovui […]

Skelbiami atnaujinamų BP projektai

Šiandien skelbiami atnaujinti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektai (juos rasite čia), pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Iš viso Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) atnaujina 31 mokomojo dalyko programų projektą. Siekiant kokybiškų ugdymo turinio pokyčių, šie projektai bus tobulinami toliau. „Švietimo bendruomenė aktyviai įsitraukė į diskusijas bei teikia konstruktyvius pastebėjimus. Po pirmojo kvietimo teikti pasiūlymus, per mėnesį […]

MĖNESIO ĮVYKIAI (2021 M. KOVAS)

Jau rytoj (kovo 31 d.) bus paskelbti atnaujinamų Bendrųjų programų projektai, kurie buvo koreguojami atsižvelgus į švietimo bendruomenės teiktus (iki sausio pab.) pasiūlymus. Projektus rasite tinklapio MOKYKLA2030.LT skiltyje Programų projektai.  Praėjusios savaitės pabaigoje įvyko kasmėnesinė vaizdo konferencija UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Šįkart renginio tema buvo Ugdymo turinio skaitmeninimas ir skaitmenizavimas (koks yra esminis skirtumas bei kokios priemonės yra numatytos šių procesų vykdyme). Daugiau apie šį bei kitus UTA: KAS VYKSTA renginius […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (KOVO 16 – 23 D.)

Kovo 26 d. 15:00 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Šio mėnesio renginio tema – Ugdymo turinio skaitmeninimas ir skaitmenizavimas (koks yra esminis skirtumas bei kokios priemonės yra numatytos šių procesų vykdyme). Daugiau apie renginį >>>>  Tęsiami tiksliniai susitikimai „Pasitarkime, kolega“. Šios savaitės susitikimo (kovo […]

SKAITMENINIMAS IR/AR SKAITMENIZAVIMAS? „UTA: KAS VYKSTA?“

Kovo 26 d. 15:00 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Kovo 26 d. konferencijos programa: Ugdymo turinio skaitmeninimas / skaitmenizavimas. Vaino Brazdeikis, NŠA Ugdymo turinio departamento direktorius. Bendrųjų programų skaitmeninimas. Egidijus Čeponis, NŠA specialistas   Pažangos vertinimo […]