BP PROGRAMŲ PROJEKTAI: SKELBIAMOS ATNAUJINTOS VERSIJOS

Šiandien skelbiami atnaujinti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektai  bei BP Įgyvendinimo rekomendacijos. Iš viso Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) atnaujina 31 mokomojo dalyko programų projektą. 

Remdamiesi šiais BP projektais bei jų įgyvendinimo rekomendacijomis, rudenį NŠA pradės Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimą, kurio metu atrinktų mokyklų komandos ir šioje veikloje dalyvaujantys mokytojai kartu su projekto įgyvendinimo grupe išbandys pasirinktą ugdymo turinį bei dalysis įžvalgomis, kurios padės sėkmingai diegti atnaujintas programas 2023 metais (plačiau >>>). 

Po tyrimo, programų projektai bus peržiūrėti, prireikus koreguojami bei teikiami švietimo mokslo ir sporto ministrei tvirtinti.  

Kai kuriuose BP projektuose bus galima susipažinti ir su 11 – 12 kl. programomis, visi vidurinio ugdymo programų projektai bus paskelbti šių metų spalio mėnesį.  

BP projektus ir jų įgyvendinimo rekomendacijas galite rasti švietimo portale Emokykla.lt.  


Finansuojama iš Europos socialinio fondo