MĖNESIO ĮVYKIAI (2021 M. GRUODIS)

Iki gruodžio 15 d. buvo galima teikti siūlymus paskelbtiems BP projektams, sulaukta apie 30 pasiūlymų.  Kviečiame sausio 7 d. 15 val. prisijungti prie Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamo renginio „KAIP KEISIS MATEMATIKOS PAMOKOS?“, kurio metu bus pristatomas atnaujinamos matematikos bendrosios programos (BP) projektas >>>>  Mokyklinių programų atnaujintojų teigimu, skaitmeniniai įgūdžiai kasdien tampa vis svarbesni šiuolaikiniam žmogui, todėl į kompetencijų sąrašą įtraukta […]

„KAIP KEISIS MATEMATIKOS PAMOKOS?“ – atnaujinamo BP projekto pristatymas

Kviečiame sausio 7 d. 15 val. prisijungti prie Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamo renginio „KAIP KEISIS MATEMATIKOS PAMOKOS?“, kurio metu bus pristatomas atnaujinamos matematikos bendrosios programos (BP) projektas. Renginyje išgirsite BP atnaujintojų pasakojimus bei įžvalgas, kokių pokyčių reikės tikėtis pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme, kaip atrodys mokinių pasiekimų vertinimas ir kt. Taip pat, transliacijos metu […]

Tęsiasi pasirengimas diegti atnaujinamas mokyklines programas

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) tęsia veiklas, skirtas pasiruošti atnaujinamų mokyklinių programų įgyvendinimui. Įpusėjus Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimui, ir mokyklos, ir tyrėjai teigiamai vertina gautą naudą ir pasiektus rezultatus. „Su ugdymo turinio atnaujinimu susijusiems klausimams spręsti pasirinktas būtent toks tyrimas, kuris padeda mokytojams analizuoti savo mokymą ir […]

Atnaujinama istorijos programa: posūkis prie probleminio mokymo

Kaip keisis istorijos mokymasis Lietuvos mokyklose, kokie svarbiausi pokyčiai ir naujovės laukia mokytojų ir mokinių? Apie tai pokalbis su Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) sudarytos darbo grupės vidurinio ugdymo istorijos programos projektui parengti nariu, istorijos mokslų daktaru Deimantu Karveliu. Kokius uždavinius atnaujindami istorijos vidurinio ugdymo programą sau kelia projekto rengėjai? Iki šiol 11–12 klasės istorijos programa […]

NUOTOLINĖ APSKRITOJO STALO DISKUSIJA „LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS BP AKTUALIJOS“

Kviečiame dalyvauti nuotolinėje apskritojo stalo diskusijoje „Lietuvių gestų kalbos bendrosios programos aktualijos“, kuri vyks 2021 m. gruodžio 16 d. 15.30–18.00 val. Laukiami Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Klaipėdos Litorinos mokyklos, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos surdopedagogų asociacijos atstovai ir visi kiti suinteresuoti asmenys. […]

Prasidėjo mokymai mokyklų vadovams pasirengiant įgyvendinti atnaujinto ugdymo turinio reformą

Projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ antrieji metai prasidėjo pirmaisiais mokymais, kuriuose dalyvavo daugiau nei 240 dalyvių iš visos Lietuvos mokyklų. 29 mokyklų vadovų grupė, dalyvavusi pirmaisiais projekto metais, bendradarbiavo su kitais Lietuvos mokyklų vadovais, kad pasidalytų žiniomis ir aptartų, kaip mokyklos gali veiksmingai įdiegti ir įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. Be to, […]

Į atnaujinamą mokyklinį turinį įtraukiama skaitmeninė kompetencija

Mokyklinių programų atnaujintojų teigimu, skaitmeniniai įgūdžiai kasdien tampa vis svarbesni šiuolaikiniam žmogui, todėl į kompetencijų sąrašą įtraukta skaitmeninė kompetencija. Ji papildė anksčiau išskirtas bei aprašytas 6 kompetencijas, kuriomis remiantis Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) vykdo ugdymo turinio atnaujinimą. „Tai kompetencija, be kurios sunkiai įsivaizduojamas šiuolaikinio žmogaus visavertis gyvenimas“, – teigia vienas iš minimos kompetencijos raidos aprašo […]

MĖNESIO ĮVYKIAI (2021 M. LAPKRITIS)

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) vykdydama ugdymo turinio atnaujinimą paskelbė priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektus.  Su programų projektais ir jų įgyvendinimo rekomendacijomis galima susipažinti švietimo portale Emokykla.lt.   Iki gruodžio 15 d. galima teikti siūlymus paskelbtiems BP projektams el. paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.   Įvyko naujinamos Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos projekto pristatymas, kurio metu bus apžvelgta neseniai paskelbta pirminė projekto versija. Nuotoliniame renginyje buvo pristatytos projekto pasiekimų sritys, […]

UŽSIENIO KALBŲ IR TECHNOLOGIJŲ BP PRISTATYMAI

Kviečiame dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamuose nuotoliniuose susitikimuose, kurių metų bus pristatomos atnaujinamų technologijų bei užsienio kalbų bendrųjų programų (BP) projektai. Gruodžio 2 d. 16 val. – užsienio kalbų (I ir II užsienio kalbos) BP projektų pristatymas. Nuotoliniame renginyje bus aptariami užsienio kalbų ugdymo turinio pokyčiai vidurinio ugdymo pakopoje, pristatomi mokinių pasiekimai orientuojantis į kalbos […]