MĖNESIO ĮVYKIAI (2021 M. LAPKRITIS)

  • Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) vykdydama ugdymo turinio atnaujinimą paskelbė priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektus.  Su programų projektais ir jų įgyvendinimo rekomendacijomis galima susipažinti švietimo portale Emokykla.lt.  
  • Iki gruodžio 15 d. galima teikti siūlymus paskelbtiems BP projektams el. paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.  
  • Įvyko naujinamos Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos projekto pristatymas, kurio metu bus apžvelgta neseniai paskelbta pirminė projekto versija. Nuotoliniame renginyje buvo pristatytos projekto pasiekimų sritys, pasiekimai, ugdymosi turinys, pasiekimų lygių požymiai, gerosios priešmokyklinio ugdymo praktikos. Pristatymo įrašas >>>> 
  • Kviečiame dalyvauti NŠA organizuojamuose nuotoliniuose susitikimuose, kurių metų bus pristatomos atnaujinamų technologijų bei užsienio kalbų bendrųjų programų (BP) projektaiPlačiau >>>> 

Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>

Kylant klausimams dėl turinio atnaujinimo bei diegimo –kreipkitės elektroniniu paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.


Finansuojama iš Europos socialinio fondo