NUOTOLINĖ APSKRITOJO STALO DISKUSIJA „LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS BP AKTUALIJOS“

Kviečiame dalyvauti nuotolinėje apskritojo stalo diskusijoje „Lietuvių gestų kalbos bendrosios programos aktualijos“, kuri vyks 2021 m. gruodžio 16 d. 15.30–18.00 val.

Laukiami Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Klaipėdos Litorinos mokyklos, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos surdopedagogų asociacijos atstovai ir visi kiti suinteresuoti asmenys.

Renginys bus verčiamas į lietuvių gestų kalbą.

Prisijungimo nuoroda >>>>


Daugiau informacijos: Daiva Binkienė, tel. 8 655 98 748, el. p.: Daiva.Binkiene@nsa.smm.lt